4.4 Növényzet

A növényzet ábrázolása azért fontos a versenyzők számára, mert kihat a futhatóságra és támpontokat ad a térképolvasáshoz.

SZÍN

Az alapelvek az alábbiak:


FUTHATÓSÁG

A fehér a tiszta, futható erdőt jelenti. Ha az erdőnek nincs futható része, akkor a fehér nem jelenhet meg a térképen. A futhatóság az erdő jellegétől függ (a fák vagy cserjék és az aljnövényzet - páfrány, szeder, csalán, stb. - sűrűsége), de nem veszi figyelembe a mocsarat, köves talajt, egyebet, melyek külön jelekkel ábrázolhatók.
Az erdőben a futhatóság a haladási sebesség függvényében 4 kategóriára osztható. Ha a futási sebesség a tiszta, futható erdőn keresztül pl. 5 perc/km, akkor az alábbi arányokat alkalmazzuk:

tiszta erdő80-100%5 - 6:15 perc/km
lassan futható50-80%6:15 - 10 perc/km
nehezen futható10-50%10 - 50 perc/km
bozót0-10%>50perc/km


401 Nyílt terület
Fák nélküli művelt terület, szántó, rét, legelő stb., könnyű futhatóságot jelöl.
Színe: sárga.
402 Nyílt terület, elszórt fákkal
Rét elszórt fákkal vagy bokrokkal, fűvel vagy hasonló növénytakaróval, amely könnyű futhatóságot biztosít. Nagyon kis terület esetében a 401-es jelet kell használni.
Színe: sárga 50% (16.75 vonal/cm).
403 Durva nyílt terület
Pusztaság, mocsaras terület, tarvágás, új telepítés (1 méternél alacsonyabb fák) vagy más, alapjában nyílt terület durva aljnövényzettel, vagy magas fűvel. A 403-as jelet kombinálni lehet a 407-es és 409-es jelekkel a lecsökkent futhatóság jelzésére.
Színe: sárga 40% (40 vonal/cm).
404 Durva nyílt terület, elszórt fákkal
Azon a durva nyílt területen, ahol elszórtan fák vannak, ott ennek fehér (vagy zöld) tónussal kell megjelennie. Az ilyen területet úgy lehet ábrázolni, hogy szabályos nagyméretű fehér pontokat helyezünk el a sárga raszter (403) alapon.
Színe: sárga 50% (40 vonal/cm), fehér 50% (16.75 vonal/cm).
405 Jól futható erdő
Tiszta erdő, amelyben nincsen a futó számára akadályozó tényező.
Színe: fehér.
406 Lassan futható erdő
Fákkal sűrűn benőtt terület (csökkent átláthatóság), a futás sebessége a normál futósebességhez viszonyítva 50-80%-os.
Színe: zöld 20% (40 vonal/cm).
407 Lassan futható aljnövényzet
Sűrű aljnövényzettel borított, ám jól átlátható terület (szeder, alacsony bozót, gallyazás), amelyben a futás sebessége a normál futósebességhez viszonyítva 50-80%-os. A jel a 406-os és 408-as jelekkel nem kombinálható.
Színe: zöld 17% (13 vonal/cm).
408 Nehezen futható erdő
Fákkal és bozóttal sűrűn benőtt terület (rossz átláthatóság), amelyben a futás sebessége a normál futósebességhez viszonyítva 10-50%-os.
Szín: zöld 50% (40 vonal/cm).
409 Nehezen futható aljnövényzet
Sűrű aljnövényzettel borított, egyébként jól átlátható terület (szeder, alacsony bozót, gallyazás), amelyben a futás sebessége a normál futósebességhez viszonyítva 10-50%-os. A jel nem kombinálható a 406-os és 408-as jelekkel.
Színe: zöld 33% (27 vonal/cm).
410 Nehezen leküzdhető bozót
Olyan sűrű növényzettel (fákkal vagy aljnövényzettel) borított terület, ahol futni alig lehet, a sebesség a normál sebesség 0-10%-ára csökken.
Színe: zöld 100%.
411 Futhatósági irány
Ha az erdőben a futhatóság egy irányban kedvezőbb, mint a többiben, akkor a kedvező iránnyal párhuzamos fehér csíkozást kap a zöld felületi jel.
Színe: zöld.
412 Gyümölcsös
Gyümölcsfákkal, cserjékkel beültetett terület.
Színe: sárga 100% és zöld 25% (12 vonal/cm).413 Szőlő
A vonalak iránya mutatja az ültetés irányát.
Színe: sárga 100% és zöld.
414 Művelt terület határa
Ha a művelt terület határát nem jelöli más jel (kerítés, kőfal, ösvény stb.), akkor fekete vonallal ábrázoljuk. Az eltérő művelésű területeket elválasztó, állandónak tekinthető határt ugyanígy jelöljük.
Színe: fekete.
415 Művelt terület
Azt a művelt területet, amelyet a növényzet fejlődési ideje alatt el kell kerülni, sárga alapon fekete pontozással jelöljük.
Színe: sárga 100%, fekete 5%.
416 Jelleghatár
Jól elkülönülő erdőszegély vagy élesen kirajzolódó növényzethatár az erdőterületen belül.
Színe: fekete.
417 Határozatlan jelleghatár
Zöld és sárga és fehér színnel ábrázolt területeknek a terepen határozatlan vonalú érintkezését jelleghatár-pontozás nélkül ábrázoljuk. Az eltérő fedettségű területek határát csupán az alapszínek vagy a raszterek megváltozása jelzi.
418, 419 Különleges növényzeti tereptárgy
A 418 és 419 jeleket különleges, kis kiterjedésű növényzeti tereptárgy esetében használjuk. A jel pontos meghatározását meg kell adni a térkép jelmagyarázatában.
Színe: zöld.