4.3 Vízrajz

Ez a csoport tartalmazza a nyílt vizeket és a speciális, vízhez kötött növényzetet (mocsár). Ezek osztályozása fontos, mert mutatja a futó akadályoztatását, valamint olyan tereptárgyakat ábrázol, melyek mind a térképolvasáshoz, mind a pontelhelyezéshez segítséget nyújtanak. A fekete vonal a jelek körül azt jelenti, hogy a tereptárgy áthatolhatatlan normál időjárási viszonyok között. Száraz országokban a vízrajzi tereptárgyak esetleg csak egyes évszakokban tartalmaznak vizet.


301 Tó
A nagy vízfelületet tele színnel vagy legalább 50%-os raszterrel kell jelölni. A kis vízfelületet teleszínnel kell jelölni. A fekete vonal azt jelenti, hogy a tereptárgy áthatolhatatlan.
Színe: kék, fekete.
302 Kis tó
Ha a tó a nyomtatott térképen kisebb, mint 1 mm2, a fekete határvonal elmarad.
Színe: kék.
303 Vizes gödör
Vizes gödör vagy olyan vízfelület, amely túl kicsi ahhoz, hogy alaprajzban ábrázoljuk. A tereptárgy helye a jel súlypontja, a jelet északra kell tájolni.
Színe: kék.
304 Átgázolhatatlan vízfolyás
Az átgázolhatatlan folyót és csatornát fekete partvonallal kell ábrázolni. A partvonal a gázlóknál megszakad.
Színe: kék, fekete.
305 Átgázolható vízfolyás
Átgázolható vízfolyás, legalább 2 méter széles. Az 5 méternél szélesebb vízfolyásokat méretarányosan kell ábrázolni.
Színe: kék.
306 Kis vízfolyás
Átgázolható kis vízfolyás vagy nagyobb vízelvezető árok, amely 2 méternél keskenyebb.
Színe: kék.
307 Vizes árok
Természetes vagy mesterséges kisebb vizesárok, amely vizet esetleg csak időszakosan tartalmaz.
Színe: kék.
308 Keskeny mocsár
Mocsár vagy vízszivárgás, amely túl keskeny ahhoz, hogy a 310-es jellel ábrázoljuk (kb. 5 méternél keskenyebb).
Színe: kék.
309 Áthatolhatatlan mocsár
Mocsár, amely a futó számára áthatolhatatlan, vagy veszélyes. A jelet fekete vonal veszi körül.
Színe: kék, fekete.
310 Mocsár
Áthatolható mocsár határozott körvonallal. A 310-es jel kombinálható a 403-as jellel a nyílt mocsarak ábrázolására. A bozótos mocsarak ábrázolása: a 310-es jel kombinálható a 406-410-es jelekkel. A legkisebb ábrázolható mocsár legalább két vonal a térképen.
Színe: kék (sárgával/zölddel).
311 Vizenyős terület
Időszakos mocsár vagy fokozatos átmenet a mocsár felé, amely állandóan átgázolható. A széle általában határozatlan és a növényzet hasonló a környezetéhez. A 311-es jel kombinálható a 403-as jellel a tiszta, nyílt, de határozatlan mocsár ábrázolására.
Színe: kék (sárgával/zölddel).
312 Kút
Kút vagy foglalt forrás, amely a terepen világosan látszik.
Színe: kék.
313 Forrás
Patak forrása határozott kifolyással. A jel nyitott részát a kifolyás irányába van elforgatjuk.
Színe: kék.
314 Különleges vízrajzi tereptárgy
Különleges kis vízrajzi tereptárgy. A jel magyarázatát a térkép jelkulcsában mindig meg kell adni.
Színe: kék.