4.1 Domborzat

A terepet nagyon részletes szintvonalrajzzal, illetve további speciális jelek (kis domb, gödör stb.) segítségével ábrázoljuk. Ezt a fekete szín szikla- és kőjelei egészítik ki. A tájfutóterepeket a legjobban általában 5 méteres alapszintközzel lehet ábrázolni. Bizonyos típusú terepeken szükséges lehet a 2.5 méteres alapszintköz. Különböző alapszintköz egy térképen belül nem használható.
A segédszintvonalak túlzott használatát kerüleni kell, mivel azok zsúfolttá tehetik a térképet, és a magassági eltérésekről téves benyomásokat sugallhatnak. Ha a terület ábrázolásához nagyszámú segédszintvonal szükséges, a kisebb alapszintköz tisztábban olvasható eredményt nyújt.
A szomszédos tereptárgyak közötti relatív magasság - különbséget a lehető legpontosabban kell a térképen ábrázolni. Az abszolút magasság pontossága kevésbé lényeges. A szintvonal kissé eltérhet az általa reprezentált abszolút magasságtól, ha ez a domborzatot szemléletesebbé teszi. Ez az eltérés rendes körülmények között ne érje el az alapszintköz negyedét és különös tekintettel kell lenni a szomszédos domborzati idomokra.


101 Alapszintvonal
Azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összekötő vonal. A szomszédos szintvonalak közötti magasságkülönbség (alapszintköz) általában 5 méter.
Színe: barna.

102 Főszintvonal
Minden ötödik szintvonalat vastagítva kell rajzolni. Erre a magasságkülönbségek gyors becslése és a domborzatról alkotott általános kép kialakítása miatt van szükség. Ha egy ilyen főszintvonal domborzatilag bonyolult részen halad át, az olvashatóság érdekében ajánlatos alapszintvonalat használni.
Színe: barna.

103 Segédszintvonal
Közbeeső szintvonal. Ott használható, ahol a domborzat még részletesebb ábrázolására van szükség, s ez az alapszintvonalak segítségével már nem lehetséges. A szomszédos szintvonalak közé csak egy segédszintvonal rajzolható.
Színe: barna.
104 Eséstüske
Az eséstüske a szintvonal lejtőirányba eső oldalára rajzolandó. Csak akkor célszerű a használata, ha a bonyolult lejtésviszonyok tisztázása ezt szükségessé teszi.
Színe: barna.
105 Szintvonalmegírás
A szintvonalmegírás segítséget nyújthat nagy magasságkülönbségek becslése esetén. Elsősorban a főszintvonalak írhatók meg olyan helyen, ahol ez nem fed el egyéb részleteket. A számokat úgy kell megírni, hogy a számok talpa az alacsonyabb magasság felé mutasson.
Színe: barna.
106 Földletörés
A felszín hirtelen változása, mely környezetétől jól elkülöníthető, pl. kavics- vagy homokgödör, út és vasút bevágása vagy töltése. A fogak a lejtő kiterjedését mutatják, de el is hagyhatók, ha két szemközti letörés egymáshoz nagyon közel van. Az áthatolhatatlan földletörést a 201-es jellel kell ábrázolni (áthatolhatatlan sziklafal).
Színe: barna.
107 Töltés
Jól látható földtöltés, gát.
Színe: barna.
108 Kis töltés
A részben romos, vagy kisméretű földtöltés szaggatott vonallal ábrázolható.
Színe: barna.
109 Metsződés
A 106-os jellel már nem ábrázolható eróziós árok. A vonal szélessége utal az árok méretére. Minimális mélysége 1 méter.
A vonal vége csúcsos. Színe: barna.
110 Szárazárok
Kis metsződés vagy árok. Minimális mélysége 0.5 méter.
Színe: barna.
111 Kúp
A kúpot szintvonallal ábrázoljuk. Két szintvonal közé eső kiemelkedő domb még akkor is szintvonallal ábrázolható, ha az alapszintköznél csak 25%-kal nagyobb a magassága. Kisebb, laposabb dombok ábrázolására a segédszintvonal használható.
Színe: barna.
112 Kis kúp, halom
Szembeötlő halom, köves domb, amely nem ábrázolható mérethelyesen szintvonallal (az átmérő kisebb, mint 5 méter). A nem kör alakú kis dombot inkább szintvonallal kell ábrázolni. A kúpnak legalább 1 méterrel ki kell emelkednie környezetéből.
Színe: barna.
113 Mélyedés
A mélyedés szintvonallal vagy segédszintvonallal, illetve eséstüskével ábrázolható. A két szintvonal közé eső jellemző mélyedés még akkor is szintvonallal ábrázolandó, ha mélysége az alapszintköz 25%-ánál kisebb. Kisebb vagy laposabb mélyedéseket segédszintvonallal kell ábrázolni.
Színe: barna.
114 Kis mélyedés
Kisebb lapos, természetes mélyedés vagy üreg (minimum 2 méteres átmérő), amely szintvonallal mérethelyesen már nem ábrázolható, félkörrel jelölendő. A környezetétől legalább 1 méterrel mélyebbnek kell lennie. Pontos terepi helye a jel súlypontja, a jel északra tájolt. A 115-ös jel a mesterséges mélyedés ábrázolására szolgál.
Színe: barna.
115 Gödör
A 106-os jellel mérethelyesen már nem ábrázolható gödör vagy lyuk jelölésére szolgál. A körtől eltérő alakú gödröt szintvonallal kell ábrázolni. A környezeténél minimum 1 méterrel mélyebbnek kell lennie. Az északra tájolt jel pontos terepi helye a jel súlypontja.
Színe: barna.
116 Szabdalt terület
Gödrökkel, halmokkal olyan sűrűn borított terület, melynek részletes ábrázolását a méretarány nem teszi lehetővé. A pontok sűrűsége a részletek sűrűségétől függően változhat.
Színe: barna.
117 Különleges domborzati tereptárgy
Ez a jel használható kisméretű domborzati formák ábrázolására. Pontos jelentését meg kell adni a térkép jelmagyarázatában.
Színe: barna.
118 Magassági megírás
Magasságkülönbségek durva becsléséhez használható. A számérték egész méterre kerekített, északra tájolt. Állóvíz tengerszint feletti magasságát pont nélkül kell ábrázolni.
Színe: fekete.