3.2 A térképjelek méretei

Ajánlatos a tájfutótérképet 1:7500-as méretarányban, a kinyomtatott térkép méretarányának kétszeresében, he lyesbíteni és rajzolni. Természetesen más kicsinyítési arányok is használhatóak. Karcolási eljárás alkalmazása esetén az 1:1 arány az elfogadott.

Ebben a füzetben az 1:15000-es, a nyomtatott térkép méretarányának megfelelő jelméretek találhatóak.

A vonalvastagságok a micronorm csőtoll méretein alapulnak. Minden vonalvastagság és jelméret a megadott ér téktől legfeljebb 20%-kal térhet el, elsősorban az olvashatóság javítása érdekében. Bizonyos minimális értékeket is be kell tartani, melyek a nyomdatechnikán és az olvashatóság szükségességének igényén alapulnak:

MINIMÁLIS JELMÉRETEK

Minden a fent megadott méreteknél kisebb tereptárgyat fel kell nagyítani vagy el kell hagyni, attól függően, hogy azok jelentősek-e vagy sem a versenyző számára. Ha egy tereptárgyat felnagyítunk, a szomszédos tereptárgyakat is át kell helyezni úgy, hogy megőrizzük a helyes, relatív helyzetüket.

RASZTEREK

A növényzetet, nyílt területeket, mocsarakat stb. pont- vagy vonalraszterrel ábrázoljuk. A következő két táblázat felsorolja a megengedett raszterkombinációkat és a kereskedelemben kapható szabványos rasztereket. (Néhány ország speciális tájfutó rasztereket készített.)


Rövidítések a következő táblázathoz:

sszabványos kereskedelmi fotoraszter
@speciális tájfutó-raszter (beszerezhető az IOF Térképbizottságától)
LTLetratone raszter
NTNormatone raszter
tvonalvastagság
fátmérő
stérköz
dvonalszakasz hossza
grés
aelforgatási szög
fkitöltés szélessége
rvéletlenszerű raszter

JEL1:150001:7500
számaszíne%VonalLTNTMéretek
116Szabdalt terület barna@88250ø0.35-0.5, r
210Kőmezőfekete@nincs251ø0.25-0.35, r
211Nyílt homokos területfekete
sárga
10
50
24/cm
40/cm
s
s
8
33
27-10
50-50
ø0.35, s0.9, a45°
212Csupasz sziklafelszínfekete3054/cms5265-30
301Tó (kitöltés)kék50-10040/cms3350-50
309Áthatolhatatlan mocsárkék5020/cm@2131010-50t0.5, s1.0
310Mocsárkék3327/cm@69326t0.25, s0.75
311Vizenyős területkék@121272t0.25, s0.85
d1.8, g0.5
401Nyílt területsárga100
402Nyílt terület elszórt fákkalsárga4212/cm@nincs1160ø0.8,s1.2, a45°
403Durva nyílt területsárga5040/cms3350-50
404Durva nyílt terület, elszórt fákkalsárga
+fehér
50
42
40/cm
12/cm
s
@
33
nincs
50-50
nincs
ø0.8, s1.2, a45°
406Lassan futható erdő zöld2040/cms3050-20
407Lassan futható aljnövényzetzöld1714/cm@67334t0.25, s1.5
408Nehezen futható erdőzöld5040/cms3350-50
409Nehezen futható aljnövényzetzöld3327/cm@69954t0.25, s0.75
410Nehezen leküzdhető bozótzöld100
412Gyümölcsöszöld
sárga
30
100
12/cm@911315ø0.9,s1.6
413Szőlősárga
zöld
100

@

353

t0.4, s1.7, d2.6,g1.2
415Művelt területsárga
fekete
100
5

@

915

205

ø0.5, s1.8
501Autópálya (kitöltés)barna5040/cms3350-50t2.25, f1.55
502Főút (kitöltés)barna5040/cms3350-50t1.7, f1.0
503Mellékút (kitöltés)barna5040/cms3350-50t1.3,f0.6
528Település
alternatíva
sárga
+zöld
fekete
100
50
33

40/cm
27/cm

s
s

33
69

50-50
326


t0.25,s0.75
529Tiltott területfekete3313/cms924226t0.5, s1.5
530Parkolóhelybarna5040/cms3350-50