4.6 A felülnyomás jelei

A pályákat legalább az elit kategóriákban be kell nyomtatni. A többi kategória számára kézzel is be lehet rajzolni.
(A magyar versenyszabályzat szerint a pályákat a rangsoroló versenyeken feltétlenül előre be kell nyomtatni.)


601 Rajt
A rajt vagy térképrajt (amennyiben az nem azonos helyen van az időrajttal) helyét egyenlő oldalú háromszög jelöli, amelynek egyik csúcsa az első ellenőrző pont irányába mutat. A háromszögnek vagy a későbbiekben a körnek a középpontja mutatja a tereptárgy pontos helyét, de a középpont nincs bejelölve.
Színe: bíbor.

602 Ellenőrzőpont
Az ellenőrzőpontot kör jelöli. A körök méretét úgy kell megválasztani, hogy a lehető legkevésbé takarják a pont környéki térképrészleteket. Az ellenőrzőpontokat sorrendben kell északra tájolt számjegyekkel beszámozni. A rajtot, az ellenőrzőpontokat és a célt az érintés sorrendjében egyenes vonallal kell összekötni. A vonalak és a körök egyes szakaszait ki lehet hagyni annak érdekében, hogy a fontos térképrészleteket ne takarják el, de csak olyan mértékben, hogy a tájékozódási feladat az elhagyások után is egyértelmű legyen.
Színe: bíbor.

603 Jelzett útvonal
A terepen kiszalagozott útvonalat a térképen szaggatott vonal jelzi.
Színe: bíbor.

604 Cél
A cél helyét két koncentrikus kör jelöli.
Színe: bíbor.
605 Tiltott határ
Olyan határ (kerítés, út), amelyet tilos átlépni.
Színe: bíbor.

606 Átkelőhely
Átjárót falon, kerítésen vagy úton, vasúton, esetleg alagutat ezek alatt, két kifelé görbülő vonal jelöl.
Színe: bíbor.
607 Zárt terület
A zárt területet - lásd 529-es jel is - függőleges vonalak jelölik. A határoló vonalat, ha az nem természetes határ, a következő módon jelöljük:
  • a folytonos vonal azt jelenti, hogy a határvonal a terepen végig jelölve van (szalagozás stb.),
  • a szaggatott vonal azt jelenti, hogy a határvonal jelzése a terepen nem folytonos,
  • a határvonal hiánya azt jelenti, hogy a terepen nincs semmiféle jelölés.
Színe: bíbor.
608 Veszélyes terület
A versenyző számára veszélyes területet jelöl.
Színe: bíbor.
609 Tiltott útvonal
A versenyen nem használható útvonalat (vasút, műút) jelöl.
Színe: bíbor.
610 Elsősegélyhely
Az elsősegélyhely terepi helyét jelöli.
Színe: bíbor.
611 Frissítőhely
Nem ellenőrzőpontra telepített frissítő hely.
Színe: bíbor.