4.5 Síkrajz

Az úthálózat fontos információt nyújt a futónak, ezért szükséges, hogy az egyes útfajták minősítése a térképen világosan felismerhető legyen. Különösen fontos a versenyzők számára a kisebb ösvények osztályozása. Nem csak a szélességet kell tekintetbe venni, hanem azt is, mennyire látható az ösvény a futó számára. Más síkrajzi elemek is fontosak mind a térképolvasás szempontjából, mind lehetséges ellenőrzőpontként.


501 Autópálya
Kizárólag gépjárműforgalom számára készült osztottpályás út. A fekete vonalak közötti területet barnával (50-100%) kell kitölteni.
Színe: fekete és barna 50-100% (40 vonal/cm).
502 Főút
5 méternél szélesebb út. A két fekete vonal közötti területet barnával (50-100%) kell kitölteni. Az épülő utat (501, 502, 503 jel) kontúrvonalainak szaggatásával ábrázoljuk.
Színe: fekete és barna 50-100% (40 vonal/cm).
503 Mellékút
3-5 méter széles út. A két fekete vonal közötti területet barnával (50-100%) kell kitölteni.
Színe: fekete és barna 50-100% (40 vonal/cm).
504 Talajút
3 méternél keskenyebb karbantartott út, amely minden időjárási körülmény között alkalmas gépjármű közlekedésre.
Színe: fekete.
505 Kocsiút
3 méternél keskenyebb keréknyom vagy gyengén karbantartott út, járművek csak lassan haladhatnak rajta.
Színe: fekete.
506 Gyalogút
Széles ösvény vagy felhagyott kocsiút, amely határozottan felismerhető a terepen.
Színe: fekete.
507 Ösvény
Keskeny ösvény vagy ideiglenes erdei fakihordó út, amely versenysebességgel követhető.
Színe: fekete.
508 Felhagyott ösvény
Kevésbé felismerhető keskeny ösvény vagy fakihordó út.
Színe: fekete.
509 Keskeny nyiladék
5 méternél keskenyebb, jól felismerhető nyiladék. A nyiladék egyenes erdővágás, általában aljnövényzettel, amelyben út nem vezet. Ha a nyiladékban út megy, az 509-es jel helyett az 507-es vagy 508-as jel használható.
Színe: fekete.
510 Jól látható útelágazás
Amikor egy út láthatóan csatlakozik egy másikhoz vagy keresztezi azt, akkor a jelek az elágazásnál csatlakoznak egymáshoz.
Színe: fekete.
511 Gyaloghíd
Gyaloghíd, hozzávezető út nélkül.
Színe: fekete.
512 Híd
Ha ösvény vagy út híddal keresztez vízfolyást vagy csatornát, az út vonalának szaggatása keresztülmegy a vízfolyás jelén.
Színe: fekete.
513 Átkelőhely híd nélkül
Ha ösvény vagy út híd nélkül keresztez folyót vagy csatornát (pl. gázló), az út jelét a vízfolyásnál egyértelműen, jól láthatóan meg kell szakítani.
Színe: fekete.
514 Nehezen felismerhető útkereszteződés
Ha egy ösvény vagy útkereszteződés nem látható tisztán, a jelek szaggatott vonalai nem csatlakoznak egymáshoz.
Színe: fekete.
515 Széles nyiladék
5 méternél szélesebb nyiladék. A határoló vonalát a jelleghatár (416) jelével ábrázoljuk. A nyílt vagy benőtt nyiladék esetén a kitöltésre a megfelelő sárga vagy zöld raszter használható.
Színe: fekete és sárga vagy zöld.
516 Vasút
Vasút vagy egyéb sínpálya (villamos, stb.).
Színe: fekete.
517 Légvezeték
Villanyvezeték, kötélpálya vagy sílift. A keresztvonalak pontosan az oszlopok, az alátámasztás helyét jelölik.
Színe: fekete.
518 Nagyfeszültségű távvezeték
A nagyobb villamos távvezeték kettős vonallal (alaprajzban) ábrázolható.
Színe: fekete.
519 Alagút
Olyan átkelési lehetőség utak, vasutak, csővezetékek stb. alatt, amelyet a futó is használhat. A jel akkor is alkalmazható, ha az alagúthoz, átereszhez nem vezet külön út.
Színe: fekete.
520 Kőfal
Kőfal vagy kőburkolatú töltés.
Színe: fekete.
521 Romos kőfal
A romos kőfal szaggatott vonallal ábrázolható.
Színe: fekete.
522 Magas kőfal
Kőfal, amely kb. 1.5 méternél magasabb. A futó számára nem leküzdhető.
Színe: fekete.
523 Kerítés
Jól látható fa vagy fémkerítés, kb. 1.5 méternél alacsonyabb.
Színe: fekete.
524 Romos kerítés
A romos kerítést szaggatott vonallal kell ábrázolni. Színe: fekete.
525 Magas kerítés
1.5 méternél magasabb deszka vagy fémkerítés, az átlagos futó számára nem leküzdhető (pl. vadvédelmi kerítés).
Színe: fekete.
526 Átkelőhely
Minden utat, amely átvezet a magas kerítésen vagy falon, ábrázolni kell. A jel használható kőfalon (520) vagy kerítésen (523) levő kapu, vagy felettük átvezető lépcsős átjáró ábrázolására.
Színe: fekete.
527 Épület
Az épület a méretarány biztosította lehetőségen belül alaprajzban ábrázolandó. Színe: fekete.
528 Település
Lakóházak és kertek vagy egyéb beépített terület. Az utakat, épületeket és egyéb jellegzetességeket a településen belül ábrázolni kell. Ha minden épület nem ábrázolható, alternatív jel (fekete vonalraszter 33%, 25 vonal/cm) használható.
Színe: zöld 50%, és sárga 100%.
529 Tiltott terület
A futók számára állandóan tiltott terület ábrázolandó ezzel a jellel. A vonalraszterrel az egyéb térképjeleket felül kell nyomni. Határoló vonal akkor alkalmazható, ha a jelzett területnek nincs természetes terepi határa (ld. 607).
Színe: fekete vagy bíbor.
530 Parkolóhely
Kövezett, aszfaltozott vagy másképpen burkolt terület parkolási vagy egyéb célra.
Színe: fekete és barna 50-100% (40 vonal/cm).
531 Rom
A rom a méretarány biztosította lehetőségen belül alaprajzban ábrázolandó. A mérethelyesen nem ábrázolható romot a minimális méretű jellel jelöljük. A nagyon kis romok folyamatos vonallal ábrázolhatók.
Színe: fekete.
532 Sportpálya
A sportpályát alaprajzának megfelelően kell ábrázolni, sárga felülnyomással.
Színe: fekete sárgával és/vagy barnával.
533 Lőtér
A figyelem felkeltése érdekében a lőteret külön jellel ábrázoljuk. A kapcsolódó épületeket külön kell jelölni.
Színe: fekete.
534 Sír
Egyedülálló, kővel vagy emlékművel jelölt sír. A helyét a jel súlypontja jelöli. A jelet északra kell tájolni. A temető is a sír jelével ábrázolható (felületi jel).
Színe: fekete.
535 Csővezeték
Földfelszíni gáz-, olaj-, víz- stb. csővezeték, amely fölött vagy alatt lehetséges az áthaladás.
Színe: fekete.
536 Áthatolhatatlan csővezeték
Csővezeték, amely fölött vagy alatt nem lehetséges az áthaladás.
Színe: fekete.
537 Magas torony
A környező erdő szintjéből kiemelkedő magas torony. A torony helyét a jel súlypontja jelöli. Színe: fekete.
538 Magasles
Jól látható lőállás vagy ülés, alacsony torony (vagy háromszögelési jel néhány országban). A torony pontos helye a terepen a jel súlypontja. Színe: fekete.
539 Határjel
Határkő, kőhalom, emlékkő (vagy háromszögelési pont néhány országban), amely 0.5 méternél magasabb.
Színe: fekete.
540 Vadetető
Szabadon álló vagy fára épített vadetető. Terepi helyét a jel súlypontja jelöli.
Színe: fekete.
541, 542 Különleges síkrajzi tereptárgy
Különleges síkrajzi tereptárgyakat ábrázolhatunk ezekkel a jelekkel. A jelek pontos meghatározását meg kell adni a térkép jelmagyarázatában. Színe: fekete.