2.1 A tájfutás és a térkép

A tájfutás az a sport, amelyben a futó ellenőrzőpontokat érintve, pályáját térkép és tájoló segítségével a lehető legrövidebb időn belül teljesíti. Mint minden más sportágban, itt is azonos versenyfeltételeket kell biztosítani minden versenyző számára. Minél pontosabb a térkép, ez az elv annál könnyebben valósítható meg. A pályakitűzőnek így nagyobb a lehetősége, hogy jó és sportszerű pályát tervezzen.

A versenyző szempontjából a részletes és olvasható térkép megbízható segédeszköz az útvonalválasztáshoz, ké pessé teszi őt a tájékozódási ügyességének és futóképességének megfelelően kiválasztott útvonal folyamatos követésére. A helyes útvonalválasztás értelmét veszti, ha a térkép nem hű képe a terepnek, ha pontatlan, elavult vagy rosszul olvasható.

Bármi, ami a haladást akadályozza, alapvető információ: sziklák, víz, sűrű bozót. Az ösvények és utak hálózata megmutatja, mely irányokban könnyebb a haladás és a tájékozódás. A futhatóság részletes osztályozása elősegíti a versenyző helyes döntését. A tájfutás elsősorban térképolvasással történő tájékozódás. Ezért szükséges a pontos térkép a jó és hatékony útvonalválasztáshoz. Egyetlen versenyzőnek sem származhat előnye vagy hátránya a térképhibákból.

A pályakitűző célja olyan versenypálya kialakítása, ahol az eredményekben döntő tényező a tájékozódási képesség. Ez csak akkor érhető el, ha a térkép kielégítően pontos, megbízható, és versenykörülmények között is világosan olvasható. Minél jobb a térkép, a pályakitűzőnek annál nagyobb esélye van arra, hogy jó, sportszerű versenypályákat tűzzön ki akár az elit versenyzők, akár a kezdők számára.

A nagyon részletes térkép a pályakitűzőnek sok pontelhelyezési lehetőséget kínál, ennélfogva jó átmeneteket ter vezhet és ellenőrizheti, hogy az ellenőrző pontok helyesen kerültek-e a terepre.

Az ellenőrzőpontok a versenypálya legfontosabb építőelemei. Az elhelyezés kiválasztása, a stekkek kirakása, ezek ellenőrzése és a verseny során az ellenőrzőpontok megtalálása, mind határozott követelményeket támaszt a térképpel szemben. A térképnek a terep teljes, tökéletes és részletes képét kell visszaadnia. Nemzetközi versenyen frissen helyesbítettnek kell lennie minden olyan részletében, amely befolyásolhatja a verseny végeredmé nyét.

A térképhelyesbítő számára az igazi feladat annak eldöntése, hogy mi kerüljön a térképre és milyen jellel. Fontos a folyamatos részvétel a sportágban ahhoz, hogy a helyesbítő megértse a tájfutótérképekkel szemben támasztott alapkövetelményeket tosság szükségességét, a kellő részletesség szintjét és minde nek előtt az olvashatóság fontosságát.