Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)

16

Szerkesztette: Dr. Klinghammer István
Felelős kiadó: az ELTE Eötvös Kiadó vezetője
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
ISBN 963 463 540 7

A kiadást támogatta az OTKA T-025842 és T-032427 sz. pályázat


2002.


TARTALOMJEGYZÉK / CONTENT


KLINGHAMMER ISTVÁN: Kartográfia - tudomány-e a térképkészítés? / Cartography - is mapmaking a science? (PDF)
GYÖRFFY JÁNOS: Rectangular pseudopolyconic projection for geographical maps (PDF)
GYÖRFFY JÁNOS: Az egész Föld optimális ábrázolása általános torzulású pólusvonalas képzetes hengervetületben - Representing the whole Earth in best pseudocylindrical projections with pole line (PDF)
JUHÁSZ PÉTER: Optimal projections by means of convex linear combination (PDF)
DUTKÓ ANDRÁS - MÁRTON MÁTYÁS: A tengerfenék domborzatának bemutatása multimédiás módszerekkel - Representation of undersea relief with multimedia methods
MÁRTON MÁTYÁS: Az izovonalas domborzatábrázolás és a vertikális generalizálás - Representation of the relief with contour lines and the vertical generalization
KLINGHAMMER ISTVÁN: Egy eurokonform földrajzi tankönyv és iskolai zsebatlasz - a XVI. századi Magyarországból - A Euroconform geographical schoolbook and atlas from the 16th century Hungary (PDF)
NEMERKÉNYI ZSOMBOR: Magyar térképész az Afrika-kutatásban - A Hungarian cartographer in the African discovery (PDF)
TÖRÖK ZSOLT: Almásy László és a Líbiai-sivatag expedíciós térképezése - László Almásy and the expeditionary mapping of the Lybian-desert (PDF)
BARTOS-ELEKES ZSOMBOR: A képpé formált adat: a népesség- szerkezeti térképek ábrázolási módszereiről - Data transformed to image: about the representation methods of the population structure maps (PDF)
FARAGÓ IMRE: A magyar névhasználat változásai a Kárpát- medencét ábrázoló térképeken - Changes of the Hungarian names usage on the maps of Carpathian-basin (PDF)
ZENTAI LÁSZLÓ: Ahogy elkezdődött… Lajosforrás, az első magyar digitális térkép - The beginnings... Lajosforrás, the first Hungarian digital map
VARGA GÁBOR: Magyarország repülőterei térképen - Map of the Hungarian airports (PDF)
PŐDÖR ANDREA: A halak tartózkodási helyének horgásztérképeken történő optimális ábrázolásának vizsgálata - Examination of the optimal representation of the residence of fishes on maps (PDF)
JOSÉ JESÚS REYES NUNEZ: Teaching map concepts for children across the web: a study (PDF)
GERCSÁK GÁBOR: Hungarian geographical names in English language publications (PDF)
KOVÁCS BÉLA: ELTE-KöM permanens GPS-állomás - ELTE-KöM permanent GPS-station (PDF)


A szerzők (a cikkek sorrendjében)

5
Klinghammer István
3
Györffy János
13
Juhász Péter
1
Dutkó András
7
Márton Mátyás
12
Nemerkényi Zsombor
8
Török Zsolt
11
Bartos-Elekes Zsombor
15
Faragó Imre
9
Zentai László
10
Varga Gábor
2
Pődör Andrea
4
Jesús Reyes
14
Gercsák Gábor
6
Kovács Béla

V I S S Z A