Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Térképtudományi Tanszék

 

A GPS alkalmazásának lehetőségei

a tájfutó térképek készítésénél

 

 

Domonyik Gábor

kisdoma@ludens.elte.hu

 

 

1. Bevezetés

2. A tájfutó térkép

2.1 A tájfutó térkép követelményei

2.2 A tájfutó térképek hagyományos helyesbítése

2.2.1 Az alaptérkép

2.2.2 A terepbejárás

2.3 GPS műszerek alkalmazása a helyesbítésnél

3. A GPS helymeghatározó rendszer

3.1 A GPS felépítése és működése

3.1.1 A hely- és időmeghatározás elve

3.1.2 A GPS felépítése

3.1.2.1 A műholdak alrendszere

3.1.2.2 A földi követő állomások alrendszere

3.1.2.3 A felhasználók alrendszere

3.1.3 Referencia rendszer

3.2 A helymeghatározás módszerei

3.2.1 Távolságmeghatározás időméréssel

3.2.2 Távolság-meghatározás fázisméréssel (vivő fázismérés)

3.3 A helymeghatározás lehetőségei

3.3.1 Az abszolút és relatív helymeghatározás

3.3.2 A valós idejű és utólagos feldolgozás

3.4 A mérést terhelő fontosabb hibák

3.4.1 A véletlen hibák

3.4.2 A szabályos hibák

3.4.3 A durva hibák

3.5 Differenciális helymeghatározás

3.5.1 Valós idejű relatív helymeghatározás

3.5.2 Differenciális helymeghatározás utólagos adatfeldolgozással

3.6 Észlelési módszerek

3.7 A GPS vevők osztályozása

3.8 A diplomaterv készítésénél alkalmazott berendezések rész-letes ismertetése

3.8.1 SILVA XL 1000 típusú GPS

3.8.2 A GeoExplorer II típusú GPS

3.9 A bázisállomás

4. Terepi munka a GPS vevővel

4.1 Mérések előkészítése

4.2 Az észlelés

4.3 A terepen rögzített adatok feldolgozása

4.3.1 Utólagos differenciális korrekció

4.3.2 Pathfinder Office

4.4 Egyéb felhasználás

5. Alkalmazhatóság vizsgálat

5.1 Referencia pontok

5.2 A mintavétel, a mérési terv ismertetése

5.3 A mérési minták értékelése

5.3.1 A műszerek alapbeállítása, s ősszefüggésben: a feldolgozásból kizárt tételek és azok okai

5.3.2 Elsődleges feldolgozás

5.3.3 Valószínűségelméleti vizsgálatok

5.3.3.1 Normális eloszlás és paraméterei

5.3.3.2 Megbízhatóság vizsgálat

5.3.4 A mérési eredmények a referenciapontok adatainak tükrében

6. Galuzsnya-tető térkép felülvizsgálata

6.1 Előzmények

6.2 Az alaptérkép jellemzése

6.3 GPS mérések a Galuzsnya-tetőn

6.3.1 Mérések előkészítése

6.3.2 Észlelés

6.3.3 Mérések feldolgozása

6.4 Az alaptérkép kiegészítése

6.5 Felülvizsgálat

6.5.1 1. kivágat

6.5.2 2. kivágat

6.5.3 3. kivágat

6.5.4 4. kivágat

6.5.5 5. kivágat

7. Összefoglalás