[Hallgato] térképészeti földr?==?ISO-8859-2?Q?ajz követelmények?=,=?ISO-8859-2?Q? tételek

Farago Imre imor at map.elte.hu
2014. Május. 17., Szo, 07:54:24 CEST


Kedves Hallgatók!

A térképészeti földrajz tantárgyból csak az vizsgázhat, aki minimum 61%-ra
teljesíti az órákon elhangzott névanyagból megírásra kerülő zh-t. Ennek
időpontja: 2014. május 22., csütörtök 13.00. Pótzh nincs, aki nem írja meg,
vagy nem teljesíti a minimumot, félévet ismétel a tantárgyból. A
felkészüléshez összeállítottam egy segédanyagot:

Segédanyag a térképészeti földrajz tantárgyhoz

A segédanyag elsősorban azoknak a földrajzi neveknek a felsorolását
tartalmazza, amelyek az óráimon elhangzottak, és amelyek által jelölt
területeknek be kell épülniük egy felkészült térképész gondolkodásába. Tehát a
felsorolásban szereplő (területek, tájak stb.) nevek vonatkozási helyét
ismerni kell, és térképen el kell tudni helyezni! A segédanyag nem tartalmaz
minden földrajzi nevet. Teljes névanyagot ebből és az óraanyagokból lehet
kialakítani. Ismerni kell az 1920 előtti Magyarország területén működő
vármegyék nevét és székhelyét.

Történeti-földrajzi nagytájak:
Stájerország (középkori neve: Stíria), ném.: Steiermark
Karintia, ném.: Kärnten
Podólia, ukr.: Podolia
Galícia (középkori neve: Gácsország), ném.: Galizien
Ladoméria
Moldva (középkori Kunország, Kumánia) (rom.: Moldova)
Bukovina (rom. Bucovina)
Besszarábia, rom.: Basarabia
Olténia (középkori neve: Kis-Oláhország), rom.: Oltenia
Munténia  (középkori neve: Nagy-Oláhország)
Bosznia
Ráma
Szerbia (Ó-Szerbia)
Montenegró, szerb: Crna Gora
Koszovó (középkori neve: Rigómező), szerb: Koszovo (Koszovo polje)

Királyi Magyarország
Erdélyi Fejedelemség
Török megszállás

Rácjárások
Kurucjárások
Habsburg népirtások (Giorgio Basta)

Horia, Closca, Crisan
Madéfalvi vérengzés (Siculicidium)

Avram Iancu

Első bécsi döntés
Kárpátalja visszafoglalása
Második bécsi döntés
Délvidék, Muraköz, Drávaköz (Baranya háromszög, Dél-Baranya)

Az etnikai különbözőségek és átalakulások kapcsán felmerült nevek:

Kiskunság, Kiskun kerület, Bács-Kiskun
Baranya  (hv. Baranja)
Békés (szlk. Békéą)
Bereg (uk. Bereh)
Bihar (rom. Bihor)
Abaúj (szlk. Abov)
Zemplén (szlk. Zemplín)
Csanád (rom. Cenad)
Csongrád, Čornohrad (Csornograd)
Dunántúl
Swäbische Turkei („Svábtörökföld”) „dunai svábok” (Bakkonyer Wald, Schwäbische
Türkei, Sathmar, Batschka, Banat, Syrmien, Slawonien)
Esztergom (ném. Gran, szlk. Ostrihom)
Fejér
Gömör (szlk. Gemer)
Győr (ném. Raab, szlk. Ráb)
Sopron (ném. Ödenburg)
Moson (ném. Wieselburg)
Hajdúság, Hajdú kerület, Hajdú-Bihar
Heves
Hont
Komárom (szlk. Komárno)
Nógrád (szlk. Novohrad), Novigrad
Somogy
Szabolcs
Szatmár
Jászság, Jász-Kun kerület
Jász-Nagykun-Szolnok
Torna (szlk. Turna)
Torontál
Vas (ném. Eisenburg)
Veszprém
Zala (Szala)

Árva (szlk. Orava)
Csallóköz (szlk. ®itný Ostrov)
Dél-Szlovákia, Felvidéki perem =  Somorja (©amorín) – Szenc (Senec) – Galánta
(Galanta) – Léva (Levice) – Losonc (Lučenec) – Rimaszombat (Rimavska Sobota) –
Rozsnyó (Roľnava) – Kassa (Koąice) – Ungvár (Uzshorod)
Gömör (szlk. Gemer)
Pozsonyi-hídfő = Horvátjárfalu (Jarovce)+Dunacsún (Čunovo)+Oroszvár (Rusovce)
Pozsony (szlk. Bratislava [Preąpork], ném. Pressburg)
Nagysurány (szlk. ©urany)
Szepesség, Szepes (szlk. Spią, ném Zips) „szászok”
Sáros (szlk. ©arią)
Ung (szlk. Uľ)
Abaúj-Torna (szlk. Abov-Turňa)
Liptó (szlk. Liptov)
Trencsén (szlk. Trenčín)
Turóc (szlk. Turiec)
Zólyom (szlk. Zvolen)
Nyitra (szlk. Nitra)
Bars (szlk. Tekov)
Hont
Nógrád (szlk. Novohrad)
Gömör-Kishont (szlk. Gemer-Maly Hont)
Mátyusföld
Komárom (szlk. Komárno)
Esztergom (szlk. Ostrihom)
Zemplén (szlk. Zemplín)
Zobor-vidék

Brassó (rom. Braşov, ném. Kronstadt) „szászok”
Csángóföld
Dél-Erdély
Dobrudzsa (rom. Dobrogea)
Három nemzet uniója (1438)
Belső-Szolnok
Doboka (Dabîca)
Kolozs (Cluj)
Torda (Turda)
Küküllő 
Fehér
Hunyad
Székelyföld
Szászföld (Királyföld) „szászok”
Naszód vidéke
Észak-Erdély = Nagyszalonta (Salonta) – Nagyvárad (Oradea) – Kolozsvár
(Cluj-Napoca) – Marosvásárhely (Târgu Mureş) – Sepsiszentgyörgy (Sfântu Georghe)
Fogaras vidéke (rom. Ţara Făgăraşului) (Fogarasföld)
Havasalföld (rom. Ţara Românească)
Háromszék (rom. Trei Scaune)

Őrvidék (Burgenland, Vierburgenland) „hiencek”, „heidebauerek”, „poncihterek”
Felvidék
Kárpátalja, (Kárpátontúl uk. Zakarpattya)
Erdély (ném. Siebenbürgen, rom. Ardeal, Transilvania)
Részek (Partium)
Körös-vidék (Crişana)
Máramaros (rom. Maramureş)
Temesköz (Bánság) (ném. Banat)

Összeállította: Faragó Imre (2014. május 16.)

TÉRKÉPÉSZETI FÖLDRAJZ 2014
– Kollokvium témakörök –

1A) A Kárpát-térség etnikai képe és hatalmi viszonyai 400 és 900 között.
1B) A megyerendszertől független közigazgatási szerveződések Magyarországon.

2A) A Kárpát-térség etnikai képe és hatalmi viszonyai 900 és 1301 között.
2B) A Felvidék természeti, társadalmi és etnikai jellemzői, etnikai
csoportjai, tájai.

3A) Etnikai változások Magyarországon az Árpád-korban.
3B) Néprajzi és etnikai csoportok a Kárpát-medencében.

4A) Nagy Lajos és Mátyás területi politikája, a Kárpát-térség hatalmi helyzete
a XIV–XV. században.
4B) Német kötődésű tájak a Kárpát-térségben. A német betelepülés „hullámai”.

5A) A Kárpát-térség etnikai képe a XV. században.
5B) Erdély természeti, társadalmi és etnikai jellemzői, etnikai csoportjai,
tájai. A csángók.

6A) Németajkú népesség a Kárpátokon belül.
6B) A Kárpát-térség vallási képe. A vallás és az etnikai jellemzők kapcsolata.

7A) Etnikai átrendeződés a Kárpát-térségben a XVI. században. A szerbek
térhódítása és visszahúzódása.
7B) Az Alföld természeti, társadalmi és etnikai jellemzői, etnikai csoportjai,
tájai.

8A) Etnikai és népességi változás a Kárpát-térségben a XVII–XVIII. században.
8B) A Dunántúl természeti, társadalmi és etnikai jellemzői, etnikai
csoportjai, tájai.

9A) Magyarország népességi és etnikai képe a XX. század elején.
9B) A magyar népi tájszemlélet és névadás rendszere. Központi tájszemlélet és
ellentmondásai.

10A) Magyarország közigazgatásának jellemzői és változásai Szent Istvántól a
török hódoltságig.
10B) A szlovák nemzet a Kárpát-térségben.

11A) A trianoni béke területi, népességi és etnikai következményei.
11B) Magyarország közigazgatásának jellemzői és változásai a Habsburg
berendezkedéstől napjainkig.

12A) Területgyarapodások időszakának területi, népességi és etnikai
következményei.
12B) A román nemzet a Kárpát-térségben.

13A) A Kárpát-térség hatalmi és etnikai állapota 1944-től napjainkig. A
párizsi béke következményei.
13B) A szerb etnikai terület változása a Kárpát-térségben az Árpád-kortól a
XX. századig

Akinek a felkészülés folyamán segítségre, konzultációra van szüksége, kérem
keressen meg, segítek!

Faragó Imre
00-36-30-9521-565
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról