Kartográfiai Kommunikáció
TÉRÁBRÁZOLÁS A MŰVÉSZETEKBEN
Antal Mónika, 2001

  Perspektíva a művészetben
a háromdimenziós tér sík felületen történő ábrázolásának módszere.
Festői módszerként csak a XV. század elején bontakozott ki Filippo Brunelleschi (szobrász, építész) és
Leon Battista Alberti (építész, művészeti teoretikus, író) kísérletei nyomán.

Alberti szerint a festmény „...nyitott ablak, amelyen keresztül a lefestett tárgy látható”

Brunelleschi előként mutatta be a lineáris perspektíva alapelveit híres „kukucskáló” kísérletei segítségével. 
Brunelleschi Kukucskáló módszere

Valószínű viszont, hogy az alapul szolgáló geometriai rendszert Alberti fedezte fel.
Alberti módszere
 

 
 

Leonardo görbe vonalú perspektívája

Új térlátás - A kubizmus

Többértelmű tér

A szem szerepe


A témához kapcsolódó  weboldalak:

A megtévesztett szem- Illúzió a művészetben A távolságérzékelés, térlátás A holográfia: http://www.mozaik.info.hu/MozaWEB/Feny/page61.htm#top


Webre átdolgozta: Török Zsolt, 2002