Kolostoraik kinézete

Milyen volt a hely, ahol éltek? Fallal körülvett több épület és udvar a kolostor. Az épületekben kellett helyet kapnia a kapitulomháznak, - szobának, mely tulajdonképpen házi kápolnát jelentett. Ekörül forgott sokszor a szerzetesek élete. A refektórium (ebédlõ) nem volt messze a konyhától, és a kamrától. Ezekben egy állandó szakács-, és egy hetente változó segítõ fráter volt szolgálatban, akik fõztek, és kiszolgálták az ételt, és italt a többi szerzetesnek. Valahol egymás mellett voltak a mívelõház, - szoba (műhely), a könyvtár, ahol tudományos munkákat végeztek, a novíciusok (újoncok) tanulószobája. Meg kell még említeni a fráterek celláit. Mindenkinek volt sajátja, de ezekben a ma használatos lábtörlõk (kis túlzással)faltól - falig szõnyegek lehettek volna, mert csak egy ágy, egy asztal, egy szék, és egy térdeplõ volt az össz felszerelése. Természetesen a falról nem szabad lefelejteni a feszületet, és a korbácsot. Aztán a nagy kert miatt szükség volt egy kertészre is, aki természetesen bent lakott, neki is kellett egy kis ház. Volt egy raktár is ahol azokat a tárgyakat õrizték, melyek nem voltak élelmiszerek. Ezenkívül az esetleges illusztris vendégeknek (ma úgy mondanánk, hogy VIP) is fenntartottak egy lakosztályt. Ide tartozik a templom is, ami bár kivül volt a falon, épp azért, hogy a falusiak könnyebben elérhessék, de mégis a fráterek fennhatósága alá tartozott, õk gondozták.