[ISHMap-List] virtual collection of globes

PhDr. Eva Novotná novotn48 at natur.cuni.cz
Mon Mar 7 15:53:42 CET 2016


Dear friends,

our virtual collection of globes was comleted with 3D and videos.

http://www.mapovasbirka.cz/globy/english/index_eng.html 
<http://www.mapovasbirka.cz/english/index_eng.html>

Map Collection of the Faculty of Science of Charles University contains *
83 globes, tellurions and an armillary sphere* (data as of 2015), 
including 14 rare specimen.
It s available by  you tube.

  * 3D Himmels globus Franz Güssefeld <http://youtu.be/BTMUneEpKaA>
  * 3D Erd globus Franz Güssefeld <http://youtu.be/lYQ2nd9bJAU>
  * 3D globus Mätthaus Seutter <http://youtu.be/zbEjufohycI>
  * 3D globus Willem Blaeu <http://youtu.be/Bgp6OCfcgr4>

Other cartographic materals are available here:
http://www.mapovasbirka.cz/index_en.html
65 000 maps sheets and atlases in Digital maps etc.

Sincerely

Eva Novotná, Map collection of Charles University, Prague

-- 
PhDr. Mgr. Eva Novotná
ředitelka Mapové sbírky
vedoucí Knihovny geografie
Přírodovědecká fakulta PřF UK
Albertov 6
Praha 128 43


-- 

------------------------------
Pokud je tento e-mail součástí obchodního jednání, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze:
a) si vyhrazuje právo jednání kdykoliv ukončit a to i bez uvedení důvodu,
b) stanovuje, že smlouva musí mít písemnou formu,
c) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou,
d) stanovuje, že smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na 
všech náležitostech smlouvy.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/ishm/attachments/20160307/110914b3/attachment.html>


More information about the ISHM mailing list