<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="gmail_default" style="color:rgb(103,78,167)">Dear
      friends,<br>
      <br>
    </div>
    <div class="gmail_default" style="color:rgb(103,78,167)">our virtual
      collection of globes was comleted with 3D and videos.<br>
      <br>
      <a href="http://www.mapovasbirka.cz/english/index_eng.html">http://www.mapovasbirka.cz/globy/english/index_eng.html</a><br>
      <br>
      Map Collection of the Faculty of Science of Charles University
      contains <b><br>
        83 globes, tellurions and an armillary sphere</b> (data as of
      2015), including 14 rare specimen. <br>
    </div>
    It s available by  you tube.<br>
    <br>
    <ul>
      <li><span class=""><a title="Externí odkaz" target="_blank"
            href="http://youtu.be/BTMUneEpKaA">3D Himmels globus Franz
            Güssefeld</a></span></li>
      <li><span class=""><a title="Externí odkaz" target="_blank"
            href="http://youtu.be/lYQ2nd9bJAU">3D Erd globus Franz
            Güssefeld</a></span></li>
      <li><span class=""><a title="Externí odkaz" target="_blank"
            href="http://youtu.be/zbEjufohycI">3D globus Mätthaus
            Seutter</a></span></li>
      <li><span class=""><a title="Externí odkaz" target="_blank"
            href="http://youtu.be/Bgp6OCfcgr4">3D globus Willem Blaeu</a></span></li>
    </ul>
    <p>Other cartographic materals are available here:<br>
      <a href="http://www.mapovasbirka.cz/index_en.html">http://www.mapovasbirka.cz/index_en.html</a><br>
      65 000 maps sheets and atlases in Digital maps etc.<br>
    </p>
    <p>Sincerely <br>
    </p>
    Eva Novotná, Map collection of Charles University, Prague
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
PhDr. Mgr. Eva Novotná
ředitelka Mapové sbírky 
vedoucí Knihovny geografie
Přírodovědecká fakulta PřF UK
Albertov 6
Praha 128 43 </pre>
  </body>
</html>

<br>
<hr style="font-size:1.3em"><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial"><font size="1">Pokud je tento e-mail součástí obchodního jednání, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze:</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial"><font size="1">a) si vyhrazuje právo jednání kdykoliv ukončit a to i bez uvedení důvodu,</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial"><font size="1">b) stanovuje, že smlouva musí mít písemnou formu,</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial"><font size="1">c) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou,</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial"><font size="1">d) stanovuje, že smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech náležitostech smlouvy.</font></div>