TÉRKÉPÉSZ MSC
A 2020 szeptemberétől érvényes tanterv, frissített oktatói és tantárgyfelelősi listával


Tanulmányok

Kredit

Alapozó modul

43

Választott 3 modul (4 modulból választható)

45

Kötelezően választható speciális kollégiumok

6

Teljesen szabadon választható

6

Diplomamunka

20

ÖSSZESEN

120


Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Geodézia
ITM-AGEOE

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Buga László
Kovács Béla

Geodézia
ITM-AGEOG

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Szekerka József
Kovács Béla

Térinformatika
ITM-ATIVRE
2
3
                 
5
  Elek István
Elek István

Geovizualizáció
ITM-AGVIZE

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Török Zsolt
Török Zsolt

Operációs rendszerek
ITM-AORG

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kovács Béla
Kovács Béla

Tematikus kartográfia
ITM-ATEKAE

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Irás Krisztina
Albert Gáspár

Tematikus kartográfia
ITM-ATEKAG

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Irás Krisztina
Albert Gáspár

Térinformatikai algoritmusok
ITM-ATIAE

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Cserép Máté
Elek István

Térképszerkesztés és -tervezés 1
ITM-ATSZT1E

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Faragó Imre
Jesús Reyes

Térképszerkesztés és -tervezés 1
ITM-ATSZT1G

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Faragó Imre
Jesús Reyes

Vetülettan 1
ITM-AVT1E

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Kerkovits Krisztián
Gede Mátyás

Fotogrammetria és távérzékelés
ITM-AFOTE

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

Jung András
Jung András

Térképszerkesztés és -tervezés 2
ITM-ATSZT2E

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

Faragó Imre
Jesús Reyes

Térképszerkesztés és -tervezés 2
ITM-ATSZT2G

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5

Faragó Imre
Jesús Reyes

Topográfia
ITM-ATOPE

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

Buga László
Zentai László

Topográfia
ITM-ATOPG

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

C

Szekerka József
Zentai László

Vetülettan 2
ITM-AVT2E

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

Kerkovits Krisztián
Gede Mátyás

Komplex terepgyakorlat (2 hét)
ITM-AKTGY

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

Kovács Béla
Kovács Béla

ALAPOZÓ MODUL ÖSSZESEN

27

13

 

3

 

 

 

 43

 

DIPLOMA

 

1

2

3

4

       
 

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

       

Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor
ITM-DSZLG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

C

5

témavezető

Diplomamunka
ITM-DIPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

 

15

témavezető

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 


A KÖVETKEZŐ 4 MODULBÓL 3-AT KELL TELJES EGÉSZÉBEN TELJESÍTENI

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kartográfiai vizualizáció
ITM-K1KVE

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

Török Zsolt
Török Zsolt

Digitális kartográfiatörténet
ITM-K1DKTE

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

5

 

Török Zsolt
Török Zsolt

Kartográfai szoftverek
ITM-K1KSZG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Ungvári Zsuzsanna
Albert Gáspár

Önálló térképészeti projektfeladat
ITM-K1TPFG

 

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

5

Szekerka József
Zentai László

ÖSSZESEN

 

 

 

6

9

 

 

 

 15

 

Tantárgy neve és kódja

Óraszám és kredit

Számonkérés

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Geovizualizációs megoldások a kartográfiában
ITM-K2GMKE

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Reyes Jesús
Reyes Jesús

Történelmi térképek szerkesztése
ITM-K2TTSZE

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

5

 

Faragó Imre
Zentai László

Történelmi térképek szerkesztése
ITM-K2TTSZG

 

 

 

 

 

 

 

 2

3

 

 

 

 

5

Faragó Imre
Zentai László

Geoinformatika alapú kartográfia
ITM-K2GIAKG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Reyes Jesús
Reyes Jesús

Nyomdai feldolgozás
ITM-K2NYFG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Szekerka József
Zentai László

ÖSSZESEN

 

 

 

9

6

 

 

 

 15

 

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Térinformatikai rendszerépítés 1
ITM-G1TIR1G

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

 

 

 

5

Irás Krisztina
Elek István

Térinformatikai rendszerépítés 2
ITM-G1TIR2G

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

Elek István
Elek István

Térinformatikai alkalmazások fejlesztése
ITM-G1TIAFG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Elek István
Elek István

3D-s modellezés a térinformatikában
ITM-G13DMG

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

Albert Gáspár
Albert Gáspár

ÖSSZESEN

 

 

 

9

6

 

 

 

 15

 

Tantárgy neve és kódja

Óraszám és kredit

Számonkérés

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

Kredit

E

Gy

GIS-adatbázis-kezelők
ITM-G2GABKG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Elek István
Elek István

Távérzékelt adatok feldolgozása
ITM-G2TAFG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Jung András
Jung András

Nyílt forráskódú webes GIS
ITM-G2NYFWG

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

Gede Mátyás
Gede Mátyás

Önálló geoinformatikai projektfeladat
ITM-G2GIPFG

 

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

5

Irás Krisztina
Jesus Reyes

ÖSSZESEN

 

 

 

6

9

 

 

 

 15


KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK: 6 KREDITET KELL ELVÉGEZNI

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

CAD alapú térképészet
ITM-SCATG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

2

3

 

 5

Reyes Jesús
Reyes Jesús

Kiadványszerkesztés
ITM-SKSZG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

2

3

 

5

Irás Krisztina
Zentai László

Távérzékelt felvételek elemzése
ITM-STFEE (= IPM-08irTFEE)

 

 

 

2

 

3

 

 

 

2

 

3

5

 

László István
Jung András

Navigációs rendszerek
ITM-SNRG

 

2

3

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

Kovács Béla
Zentai László

Script nyelvek
ITM-SSNYG

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

Gede Mátyás
Gede Mátyás

Terminology of cartography
ITM-STCE

2

 

4

 

 

 

2

 

4

 

 

 

5

 

Gercsák Gábor
Zentai László

Webtérképészet
ITM-SWEBTG

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

Reyes Jesús
Reyes Jesús

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6