A térképkészítés története
17.jpg - 12116 Bytes
Kb. 2000 évvel ezelőtt az alexandriai Heron maga szerkesztette szintező műszerével dolgozik.

2. A TÉRKÉPÉSZET GÖRÖG KEZDETEI

Ha tudománynak tekintjük " a társadalmi történeti fejlődés folyamán és azzal szerves kapcsolatban kialakult, módszeresen szerzett, szűntelenűl gyarapodó és tökélesedő ismeretek rendszerét, amely egyre teljesebben tükrözi a valóság objektív törvényszerűségeit és ezáltal képessé teszi az embereket a valóság céltudatos átalakítására", akkor az i. e. VIII. századtól az i. sz. II. század közötti időben görög földön már megtaláljuk az európai tudomány gyökereit. A görögök állapították meg ( és bizonyították először) a Föld gömbalakúságát, ők számították ki méretét. Ők szerkesztették át a régebbi korok eszközeit és hoztak létre új térképező alkalmatosságokat, valamint máig használt módszereket, ők teremtették meg a szó tudományos értelmében vett földrajzi térképeket.
E korszak három nagy alakja PTOLEMAIOSZ Klaudiosz ( i.sz. II. század), a "térképészet atyja", ERATOSZTHENÉSZ ( i. e. III. század), a föld méreteinek meghatározója és HÉRON (szintén az i. e. III. század), aki leírta a földmérés eszközeit és geometriai módszereit. Több célra használta dioptriáját, egyrészt a vízszintes sík kijelölésére s ezzel magasságmérésre, az ún. szintezésre (ez látható a rekonstruált képen), másrészt kettős irányzóval ellátva vízszintes síkban levő szögek mérésére. HÉRON sok más műszer feltalálója is volt, napjaink több műszere ugyanezen alapelven nyugszik.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes