A térképkészítés története
14.jpg - 11622 Bytes
Az 1717-ben lezajlott kun betörés után az erdélyi szorosok megerősítése végett elrendelték azok feltérképezését.
Műszerük az asztrolábium volt.

5. KATONAI TÉRKÉPEZÉSEK A XVIII. SZÁZADBAN

Alig történt mag a törökök kiűzése Magyarország területéről, dél-kelet felől újabb támadás érte az országot: a kunok 1717-ben betörtek Erdélybe. Meg kellett erősíteni és fel kellett térképezni a Kárpátok szorosainak környékét. A császári udvari haditanács 1556. évi létrehozása óta igényelt térképeket hadműveleteihez. A felmérés a csapatoktól odavezényelt tisztek, mérnökök feladata volt. Az 1747-ben megszervezett hadmérnöki kar tisztjei végezték azután az erődítési munkálatokat, az út- és hídépítések irányítását a hadjáratok során, s végezték a térképezést is. Az erődítésekhez egyre inkább előtérbe kerültek a számszerű eljárások, az egyenes- és ívkitűzések; a térképezésnél viszont még megmaradtak a grafikus módszerek és a részletek becsléses berajzolása mellett.
Két nagyszabású térképészeti munkát végeztek a hadmérnökök: 1718-1725 között felmérték a visszatért Temesközt, 1747-ben pedig meglévő térképanyagból elkészítették Ausztria általános térképét.
Térképezésük legfőbb műszere a hagyományos csillagászati műszerből kialakított asztrolábium volt, amellyel építményekre, hegyekre menő irányok magassági szögét, vízszintes irányoknak a déli iránnyal bezárt szögét lehetett megmérni. Egyes típusaival pedig földrajzi szélességet is lehetett meghatározni. Dolgoztak még mágneses kompasszal, mérőasztallal és kisebb felszerelési tárgyakkal.
Az osztrák-porosz háborúk (1740-1763) után a térképész tisztekre hatalmas feladat várt: az egész birodalomra kiterjedő 1 : 28 000 méretarányú részletes térképezés, az ún. I. katonai felmérés (1764-1787).


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes