A térképkészítés története
10.jpg - 13878 Bytes

9. A XVI. ÉS XVII. SZÁZAD JELLEGZETES FELMÉRÉSI ESZKÖZEI

A részletesebb térképek (városok, várak, erdőségek) felmérési módszertana Európában a XVI-XVII. században alakult ki. Erről Paul PFINZING nürnbergi térképész "Methodus geometriae" című művében (1598) részletes leírást találhatunk (egy példányát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi). Ő azt a módszert írja le, amely a térképezendő területet sokszögvonallal veszi körül (ilyet pl. a város szélső utcáiban vezet). A sokszög oldalak közötti törésszögeket szögbeosztásos tájolóval mérte meg, az oldalhosszakat pedig lovagolva lólépésben. A hosszak mérésére használták még a mérőkereket. A sokszögpontok kerültek azután a rajzpapírra, majd az ún. poláris méréssel meghatározott további részletpontok melléjük.
A mérőkerék fordulatokat számláló szerkezettel ellátott gördíthető kerék volt, amellyel főleg az utak hosszát mérték le, ezért útmérőnek vagy hodométernek is nevezték és lovas kocsin alkalmazták. A velük mért hosszak alapján ívmetszéssel vagy más módon rajzolták be a kisebb települések helyét a térképre - a csillagászati úton rögzített nagyobb településekhez viszonyítva. Útmérőt már a görög Héron és a római Vitruvius is szerkesztett vagy használt, újkori változatai vagy jelentősebb alkalmazásai a francia Fernel (1525), a német Schiessler (1583) s a szintén német Trechsler (1584) nevéhez fűződnek, de szabatos kivitelű utódaikat - pl. baleseti helyszínelésnél - még ma is használják.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes