A térképkészítés története
09.jpg - 23578 Bytes
Kb. 1735.
Mikoviny Sámuel mérnök térképező munkálatai az asztrolabiummal. Derékszögkitűzés.

10. A MAGYAR ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KARTOGRÁFIA NAGY ALAKJA: MIKOVINY SÁMUEL (1700-1750)

A XVIII. Század elején még nem volt szilárd geometriai-csillagászati alapokra támaszkodó országtérképünk. A közigazgatási kívánalmaknak megfelelő térképezést az udvar Mikoviny Sámuel nagy tudású mérnökre bízta, aki akkor már elismert magánmérnöki tevékenységet folytatott több főúrnál, akit mérnökévé választott Pozsony városa és aki több megye térképét elkészítette (1731-1732) Bél Mátyás történeti-földrajz tárgyú nagy munkájához.
Ismereteit a legnagyobbaktól, feltehetően Marinoni bécsi mérnöktől és a francia Cassiniaktól külföldi tanulmányai során szerezte.
Mikoviny az első magyar térképész volt, aki országtérképező munkájához kidolgozta és Epistolájában (1732) közreadta a modern térképkészítés elméleti alapjait. (Ezzel elnyerte a Porosz Királyi Tudós Társaság tagságát.)
Eszerint a térképeket csillagászati, mértani, iránytű használati és vízrajzi alapokra kell helyezni. Ennek megfelelően dolgozott ő maga és munkatársai is kb. 1 : 160 000 méretarányú megyetérképeik (Erdély és Horvátországot leszámítva) - öt megye kivételével - az egész országot lefedték. Mérési eszközei a mérőkvadráns, a félkörműszer (zenitszektor), a tájoló, a mérőkerék és a mérőlánc voltak.
Mikoviny nem csak térképész volt, hadmérnök őrnagyként erődítmények építésével is foglalkozott, és jelentős eredményeket ért el vízrendezési, gátépítési és vízgazdálkodási munkálatok irányításában. - A szakemberképzés területén is jelentős érdemei vannak. Vállalta az 1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola vezetését és a bányamérés oktatását. Sajnálatos, hogy a magyar térképezés felfelé ívelése korai halála miatt megszakadt.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes