A térképkészítés története
07.jpg - 13868 Bytes
1786-1790
II. József az igazságos adókivetés érdekében elrendeli az ország gazdasági felmérését. Az egyszerűbb méréseket pár hónapos tanfolyamokon kiképzett gazdák hajtották végre. (Paraszti felmérés.) A jelenet síkon való hosszmérést ábrázol.

12. KATASZTERI FELMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

A II. József-féle gazdasági felmérés meghiúsulása után a ferenc józsefi abszolutizmus korszakában, 1856-ban mégis megindítják hazánkban az országos kataszteri felmérést és térképezést. Adókataszterre (ingatlan-nyilvántartásra, telkenkénti hozadék-kimutatásra) azért volt szükség, hogy az udvarnak a várható adóbevételekről pontos adatok álljanak rendelkezésre és hogy az adóterheket igazságosan lehessen felosztani. De szükség volt telekkönyvi adatokra a tulajdonos személyének hiteles igazolása céljából is, hogy földjét jogosan eladhassa vagy esetleges hitelfelvételhez fedezetül felajánlhassa.
Napjainkban a kataszteri térképek feladatköre tovább bővült, most már "földmérési alaptérkép" elnevezéssel sok más feladat megoldásához (pl. közművezeték ábrázolásához, műszaki tervezéshez) és térinformatikai rendszerek kialakításához is felhasználják őket.
A kataszteri térképek méretaránya kezdetben 1 : 2880 volt, később 1 : 2000, 1 . 1000, külterületeken 1 : 4000 lett. Felmérésük 1908-ig kizárólag rajzi módszerekkel, főként mérőasztallal történt, attól kezdve számszerű eljárásokat alkalmaznak, 1908-1928 között csak szórványosan, azután meg általánosan. Az 1960-as évektől kiterjedten felhasználják a légi fotogrammetriát.
A kataszteri térképezés igen költséges és sokáig tartó művelet, az egész ország kb. 31 600 bel- és külterületi szelvények elkészítése évtizedekig tart. Ezért még korszerűbb, termelékenyebb megoldásokra van szükség. A XX. század utolsó két évtizedében a térkép-előállítás technológiája az elektronikus adatrögzítés és megjelenítés irányába tolódott el. A tömeges adat-átalakítás (digitalizálás) is szokásos számítástechnikai megoldás.
Forrásai: korábbi térképek, repülőgépes vagy műholdas képfelvételek, egyes pontoké pedig elektronikus mérőállomások, GPS-berendezések, lézeres légi, illetve mélységi szondák. Így jutott el a felmérési technika a kereszttáblától a műholdas helymeghatároz készülékig.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes