A térképkészítés története
03.jpg - 11632 Bytes
1806-1863
A második katonai felmérés. Álláspont meghatározás hátrametszés révén.

16. MAGYARORSZÁG MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉSE (1806-1869)

A XIX. század elejére elavultak a korábbi katonai térképek, változott a harcmodor is.
I. Ferenc császár uralkodása alatt megindult a második országos katonai felmérés.
Ez a felmérés arra a geodéziai hálózatra támaszkodott, amelyet a Augustin tábornok által szerkesztett, s Binnental ezredes által írt 1810-es utasítás szerint 1806-1861 között fejlesztettek ki. Alapfelületül forgási ellipszoidot választottak. A hálózatban, melynek csillagászati kiinduló pontja a bécsi Szt. István torony volt, több alapvonalat is mértek. A háromszögelési pontok koordinátáit az egész birodalom területére úgy számították ki, hogy a gömbi hosszakat síkbeli hosszaknak tekintették. (Csak 1845-ben, a második geodéziai utasításban nevezték nevén Cassini-féle vetületnek.) A vetületi kezdőpont is a bécsi Szt. István torony (Stephansturm) volt. A felmérések során trigonometriai magasságméréseket végeztek és felhasználták a kataszteri térképeket. Ahol ilyenek még nem voltak, mérőasztalfelmérést alkalmaztak. A szelvényezési rendszer lényegében nem változott, a méretarány sem az első katonai felméréshez képest.
E térképek tartalma részletesebb, pontossága nagyobb lett, nemcsak a katonai igények, hanem a nagy arányú vasútépítések és folyószabályozások követelményei miatt is.
A szelvényeken jelentősen bővült az úthálózat és gazdagabb terület- és dűlőnév-megírásokat találunk. Domborzat-ábrázolása (szintvonalak nélküli) Lehmann-féle csíkozás, ritka magassági adatokkal. A lejtőfokozatokat zseblejtőmérővel határozták meg. 1827.től egységes jelkulcsot adtak ki. Érdekessége és újszerűsége a térképműnek az, hogy a kereten, a keleti oldalon feltüntették a szelvényen ábrázolt települések nevét, közigazgatási jellegét, a házak (esetleg az istállók) számát és befogadóképességét.
E térképeket sem nyomtatták ki. Kisebb méretarányú szerkesztett sorozatuk az 1 : 144 000 méretarányú Spezialkarte és az 1 : 288 000 méretarányú Generalkarte. Később, 1856-ban 20 rézmetszetű lapon kiadták az 1 : 300 000 méretarányú Scheda-féle Közép-Európa áttekintő (hadműveleti) térképet.


1left.gif - 267 Bytes 1up.gif - 280 Bytes 1right.gif - 266 Bytes