A zsüri tagjai - Díjazottak - A nevezett térképek listája - Képek a megnyitóról és díjkiosztásról - Korábbi évek

Szép Magyar Térkép 2014


A kiállítás megnyitó ünnepsége és az eredményhirdetés 2014. március 27-én 15:00 órakor kezdődik az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Dísztermében.
Az egybegyűlteket köszönti: Dr. Tüske László, a Könyvtár főigazgatója.
Az eseményt méltatja: Dr. Klinghammer István akadémikus.
A díjakat átadja: Dr. Zentai László, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék vezetője és Dr. Tüske László az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

A beküldött darabokból rendezett kiállítás 2014. március 27-től április 11-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadótermében, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt (a megnyitó ünnepség során ingyenesen). A kiállítással a kartográfiai műveket készítő cégek és szervezetek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre az új fejleményekről.

Az ünnepségen való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

            Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

„Szép Magyar Térkép 2014”

cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú, kizárólag saját maga által készített és 2014-ben közreadott nyomtatott vagy digitális kartográfiai művel pályázhat határainkon innen és túlról.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója

A pályázatra benevezett nyomtatott kartográfiai dokumentumokat, illetve digitális hordozón megjelent műveket két példányban kérjük beküldeni. A helyi ill. távoli elérésű térinformatikai adatbázisokhoz kérjük, hogy a pályázók – amennyiben lehetséges – a kiállítás idejére hozzáférést biztosítsanak. (Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy kizárólag a Térképtár olvasóterméből interneten elérhető adatbázisokba az olvasók és a látogatók betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.) A digitális művekkel nevezők részére lehetőséget biztosítunk 1-1 darab A2-es vagy A3-as formátumú poszter kihelyezésére és egy 3-5 perces demó bemutatására is.
A nevezésen kérjük egyértelműen feltüntetni a nevező személy(eke)t és/vagy intézmény(eke)t!

            A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2015. március 20-tól április 18-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadótermében, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt (a megnyitó ünnepség során ingyenesen). A kiállítással a kartográfiai műveket készítő cégek és szervezetek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre az új fejleményekről.

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését!

Pályamunkák beküldésének határideje: 2015. január 31.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest

Dr. Zentai László
egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Pászti László
OSZK Térképtár  o.v.