Szép Magyar Térkép 2014
Zsüri

A bíráló bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Tüske László, az OSZK főigazgatója
Dr. Albert Gáspár, egyetemi adjunktus (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék)
Dr. Györffy János, ny. egyetemi docens (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék)
Hunyadyné Fabó Beáta, főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára)
Dr. Jankó Annamária, főtanácsos, igazgató-helyettes (HM-HIM, Hadtörténeti Levéltár és Irattár)
Lelkes György (KSH Könyvtára)
Dr. Suba János, alezredes, térképtárvezető (HM-HIM, Hadtörténeti Térképtár)

A jegyzőkönyv vezetője: Gulyás Zoltán, térképész doktorandusz (ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék)