Egyetemi doktorok


Ez a cím már megszűnt (a mai jogszabályok szerint nem tekinthető tudományos fokozatnak).


1995

Pétery Kristóf:
Személyi számítógépek alkalmazása a tematikus kartográfiában a Vízkészletgazdálkodási Atlasz példáján
1994

Sallai János:
Magyarország határai térképeken a honfoglalástól 1947-ig
1993

Szabó József:
Magyarország 1:100000 méretarányú AGRO-TOPO Talajtani Információs Rendszerének kiépítése és felhasználási lehetőségei
1991

Jankó Annamária:
Magyarország topográfiai térképművei 1869-1950

Zentai László:
Kartometria.
Térképértékelés-térképinterpretáció.


1989

Orgoványi András:
Közművelődési és oktatási atlaszok fejlődésének különböző irányzatai.
Szerkesztési elvek; ábrázolási módszerek.


Török Zsolt
1987

Simonyi Péter:
Kísérlet különböző típusú vízfolyások ökológiájának ábrázolására

Bíró Zoltán:
Atlaszkartográfiai vetületek torzulási katalógusa
1986

Chikán Géza:
A Nyugati-Mecsek kainozoós földtani képződményei

Verebiné Fehér Katalin:
A népesség ábrázolási lehetőségei automatizált diagramtérképek felhasználásával


1985

Csillag Ferenc:
Tematikus (mezõgazdasági) térképezés úrfelvételek számítógépes képfeldolgozásával

Magyar János:
Űrfelvételek a regionális tervezésben

Márton Mátyás:
Az óceán- és tengerfenék domborzata tenger alatti felszínek ábrázolása kisméretarányú térképeken

Nagy Zoltán:
Magyar topográfiai alaptérképmúvek


1984

Hegedüsné Kummert Ágnes
Számítógépes Talajinformációs rendszer létrehozása és alkalmazása

Lits Gábor:
Ausztria közlekedési és szállítási viszonyainak gazdaságföldrajzi értékelése
1982

Csató Éva:
Magyarország földrajzinév-tára automatizált rendszere

Györffy János:
Települések központi funkciójának kvantitatív vizsgálata faktoranalízis segítségével

Kéri András:
Társadalomföldrajzi vizsgálatok Egerben

Plihál Katalin


1981

M. C. de Henseler
Űrfelvételek

1980

Lerner János:
Űrfelvételek alkalmazása a kisméretarányú geomorfológiai térképezésben
1978

Birkás János:
A domborzat fejlõdésének törvényszerúségei és topográfiai ábrázolása

Szõke-Tasi Sándor:
Magyarország új nemzeti atlasza kiadásának elõkészítése


1976

Draskovits Zsuzsanna:
Térképi gazdasági adatszolgáltatás COMAPO módszerrel
1975

Hőna Eszter:
A térképi információrács alkalmazása a területi tervezésben

Kertész Ádám:
Domborzatminősítés kvantitatív paraméterek felhasználásával A Budai-hegység, illetve a Dél-Dunántúl példáján

Kováts Éva-Zsuzsanna:
Veszprém megye településeinek fejlettsége


1973

Czakó Tibor:
A légifénykép-interpretálás szerepe a tektonikai térképezésben
1970

Divényi Pál

Miczek György:
Az Osztrák-Magyar Monarchia, Szerbia, Bulgária és Olaszország katonai térképészete a XIX. század második felétől az I. világháború befejezéséig

Rádai Ödön

Tímár Eszter:
A Vértes-hegység természeti földrajza különös tekintettel a lejtőviszonyok térképi ábrázolására


1969

Halmai Róbert:
A domborzatárnyékolás technikai, grafikai és esztétikai problémái a kartográfiában

Papp-Váry Árpád

1967

Berta János (?)

Hunyadi László (?)

Keresztesi Zoltán

Klinghammer István

Pápay Gyula:
Színtörléses domborzatábrázolás néhány alapvető problémájának vizsgálata, különös tekintettel a kisméretarányú térképekre


1966

Füsi Lajos:
Az első magyar domborművű földgömb.
Technológiai és kartográfiai módszerek.


1965

Strenk Tamás:
A kartográfia műszaki fejlesztésének új irányzataiVissza a magyar térképészet kezdõoldalára!