A térképész doktori program doktoranduszai összefoglaló táblázata
(a fehér szín a jelenlegi doktoranduszokat, a halványsárga az abszolutóriumot szerzetteket, a narancs a fokozatot szerzetteket jelöli, a sötét szürke szín a félbemaradt képzést jelöli)
Beiratkozás Név Doktori téma Témavezetõ Abszolutórium Egyéb
2017- Ashna Abdulrahman Kareem Zada The newest solutions in using cartography for blind and partially impaired People in Kurdistan Jesús Reyes    
2010-2013 Agárdi Norbert Zsolt Automatizálások a tematikus kartográfiában Márton Mátyás 2013.08.31 a doktori cselekményt elindította 2014-ben, védés 2014-10-10
1994-
jemeni
Aref A. Habib Jemen autótérképe Márton Mátyás - Megszakítás 1994.09.01. és 1995.08.31. között
2001-2004 Albert Gáspár Háromdimenziós geodinamikai modellek fejlesztése térinformatikai adatbázisok felhasználásával Zentai László 2004.08.31. cselekményét 2007-ben elindította,
védés 2010-01-05
2012-2015 Merve Senem Arkan The Urban Cartography of post-Medieval Cyprus: from the 16th to the 19th Centuries Török Zsolt 2015.08.31. A doktori cselekményt elindította 2015-ben, védés 2016-12-14
2007- Balázs János Digitális földgömbök Török Zsolt    
2009-2012 Bánfi Róbert Közép- és kelet-európai topográfiai térképsorozatok a XIX. sz. elejétől a II. világháborúig Zentai László 2012.08.31.  
2015-2018 Barancsuk Ádám Térképvetületek automatikus felismerése Gede Mátyás 2018.08.31  
1999-2002
határontúli
Bartos-Elekes Zsombor A térképek névrajza többnyelvű közegben Török Zsolt 2002.06.28. a doktori cselekményt elindította 2005-ben,
védés 2006-04-24
2013-2016 Bérces Ádám A kartográfiai vizualizáció kognitív vonatkozásai Török Zsolt 2016.08.31  
2005- Biczó Dénes Térképek és térképes kiadványok a környezetvédelmi tudatformálásban Török Zsolt   rögtön halasztott
2006-2008 Biszak Sándor A Kárpát-medence georeferált helységnévtára Lazarustól a XX. századig Timár Gábor 2008  
2007-2010 Bobák Szilvia A térkép és a propaganda kapcsolata Török Zsolt 2010  
1997- Bódis Gábor A tematikus kartográfia és az idegenforgalom kapcsolata Klinghammer István - Ösztöndíjáról lemondott, 1999.02.01.
2005- Bogdanovits András Az úttérképek fejlődése Török Zsolt    
2004- Bogdanovits Ildikó A katonai felmérések térinformatikai alkalmazásai Zentai László, Török Zsolt   témavezetőt váltott
1997-2000 Bognár Péter Távérzékelt adatokon alapuló termésbecslési eljárás kifejlesztése, hozamtérkép készítése különböző haszonnövények esetén Ferencz Csaba 2000.08.31. a cselekményt elindította 2003-ban,
védés 2005-06-08
1997- Braun Sándor András Térképészeti és földrajzi ismereteket bemutató és népszerűsítő, a térkép használatát oktató szofver az általános- és középiskolások számára Török Zsolt -  
2009- Buga László   Klinghammer István   2010-ben halasztott, majd kilépett
2001-2004 Danku György Kozmográfia és kogníció
Klinghammer István 2004.08.31. cselekményét 2007-ben elindította,
védés 2010-03-19
2018- Daniel Orongo Nyangweso Characterizating relationships in geospared geographical names service based on public and voluntary geographic information sources Gede Mátyás  
2015-2018 Darányi Nikoletta Adatintegráció és adatharmonizáció a térinformatikában - az Ipoly vízgyűjtő területének természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból releváns adatainak elemzése Gede Mátyás 2018.08.31.  
2012-2015 Dékány Krisztina A geoinformatika szerepe a magyar alsó- és középfokú oktatásban Jesús Reyes 2015.08.31. doktori cselekményét elindította.
2005-2008 Dombóvári Eszter Térképes játékok lehetőségei a földrajz oktatásában (4-6-8 osztályos középiskolák számára) Jesús Reyes 2008.08.31. doktori cselekményét 2010-ben elindította,
védés 2012-03-13
1996-1999 Dutkó András Ákos A Világtenger elektronikus atlasza Márton Mátyás 1999.08.31. állami ösztöndíjas, a doktori cselekményt elindította 2002-ben, védés 2004-06-22
1997-2000 Faragó Imre A világ magyar földrajzinév tárának szerkesztése és elkészítése Márton Mátyás 2000.08.31. állami ösztöndíjas 1999.02.01-2000.08.31. között (Bódis Gábor helyén)
2011- Farkas Zoltán Az animációs tematikus térképi ábrázolás szoftveres lehetőségeinek feldolgozása (technika, módszertan) történelmi témák megjelenítése példáján Györffy János   Többször halasztott, jogviszonya megszűnt 2016 decemberében
1999-2002 Galambos Csilla Digitális földtani térképek egységes jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára Márton Mátyás 2002.08.31. a doktori cselekményt elindította 2005-ben, védés 2006-06-06
2003-2006 Gallé Erika Térképolvasási készségek vizsgálata 6-10 éves gyermekeknél Jesús Reyes 2006.08.31.  
2004-2007 Gede Mátyás Térinformatikai rendszerek felkészítése új műholdas helyzetmeghatározó rendszerrel való kapcsolatra, új helyzetmeghatározó rendszerek együttmûködése a meglévõkkel, és a különböző műholdas technikák vetülettani vonatkozásai Györffy János 2007.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2010-ben elindította, védés 2010-06-11
2018- Gerzsenyi Dávid A Gerecse jelenkori felszínfejlődésének térinformatikai szemléletű modellezése Albert Gáspár állami ösztöndíjas
2013-2016 Gulyás Zoltán Reguly Antal térképészeti munkássága Gercsák Gábor 2016.05.31. állami ösztöndíjas, a doktori cselekményét 2016-ban elindította, védés 2017-02-03
2001-2005 Guszlev Antal Adatbázis hátterű térképek Zentai László 2005.01.31. állami ösztöndíjas, halasztott 2002-ben egy félévet
1998- Hájos Rita Térinformatika szerepe az erdőgazdálkodásban Zentai László - folyamatosan halasztott
2015- Harsányi Melinda Adatintegráció és adatharmonizáció a térinformatikában Gede Mátyás - 2017-ben halasztott, 2018-ban kilépett.
2000-2003 Havas Gergely Interaktív térképek szerkesztési elvei Zentai László 2003.08.31. cselekményét 2006-ban elindította, védés 2010-03-12
1996-1999 Hegedüs Ábel Magyar talajtérképek, különös tekintettel az 1930-1950 közötti részletes talajtérképekre Klinghammer István 1999.08.31.  
2011-2014 Hillier Domonkos A kartográfiai vizualizáció új lehetőségei és megoldásai a földtudományokban Török Zsolt 2014.08.31.  
2013- Horváth Beáta Nagy térbeli inhomogenitású adatok térinformatikai és geostatisztikai elemzése Elek István   halasztott
1998- Horváth Zsolt A néprajzi-nemzetiségi térképezés történetének feldolgozása Zentai László -  
1997-2000 Hutyán Róbert Térinformatikai alapú környezet metaadatbázis szervezésének és létrehozásának elméleti és gyakorlati lépései Klinghammer István 2000.08.31.  
2003-2006 Irás Krisztina Portolán térképek kartográfiai elemzése digitális módszerek alkalmazásával Török Zsolt 2006.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2007-ben elindította, védés 2010-06-07
2011-2016 Jeney János György A térképtári kutatások segítése internetes eszközökkel (A nemzetközi gyűjtemények vizsgálata) Klinghammer István 2016.01.31. Doktori cselekményét elindította 2018-ban. Tanulmányait részben külföldön (Drezda) végzi, többször halasztott.
2012- Jeszenszky Péter Kartográfia 2.0: a Térinformatika és a logisztika kapcsolatai Zentai László   kilépett
2000-2003 Juhász Péter Magyarország korszerű topográfiai ábrázolásának vetülettani háttere Györffy János 2003.08.31. cselekményét 2006-ban elindította, védés 2008-12-12
1995-1998 Kádár Enéh Magyarország környezetvédelmi atlasza Zentai László 1998.08.31.  
1995-1998
jemeni
Kassem Ahmed Salem Jemen digitális földrajzi atlasza Klinghammer István 1998.08.31.  
2015-2018 Kerkovits Krisztián András Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken Klinghammer István 2018.08.31. Doktori cselekményét 2018-ban elindította. Védés: 2018-12-20.
2012- Kirisics Judit Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Elek István   kilépett
2014- Kis Réka Kapcsolati hálók, kapcsolatrendszerek, hálózatok térképi vizualizációja Gede Mátyás   halasztott, majd 2016 szeptermerében abbahagyta tanulmányait
2003-2006 Kovács Anikó Digitális kartográfiai alkalmazások a geomorfológiai térképezésben Zentai László 2006.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2009-ben elindította
1997-2000 Kovács Béla A műholdas helymeghatározási rendszerrel (GPS) történő mérések és navigációs feladatok esetén a meglévő térképekre történő transzformációk alkalmával fellépõ mérési, konvertálási hibák az azok kiküszöbölése. Györffy János 2000.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2008-ban elindította, védés 2011-01-14
1995-1998 Kovács Vera Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése Márton Mátyás 1998.08.31. állami ösztöndíjas, a cselekményt elindította 2002-ben, de nem fejezte be.
1997- Kovács Zsolt Térképészet az Interneten Török Zsolt - 1999 óta halasztott
1994-1997 Kõhegyi Zoltán Világörökségek Zentai László 1997.08.31.  
2002-2005 Kubány Csongor Digitális topográfiai terkeprendszerek Zentai László 2005.08.31.  
2004- Kummert Ágnes Döntéstámogató rendszer térinformatikai támogatással Klinghammer István   2005-től halaszt
2006-2010 Lenkei Ákos Háromdimenziós térinformatikai alapú várostérképek a helytörténeti kutatások szolgálatában. Az 1933 előtti Tabán virtuális városmodellje Elek István 2010.01.31.  
2003-2006 Lukács Lilla Tájábrázolás a magyar kartográfiában Zentai László 2006.08.31.  
2000-2004 Maigut Vera Magyarország 100000-es földtani térképsorozatának térinformatikai feldolgozása és kartografálása Török Zsolt 2004.08.31. cselekményét 2007-ben megindította, védés 2010-09-16
2018- Malak Alasli Geographic names of Maghreb region Gercsák Gábor
2001-2004 Matula Györgyi A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés) Zentai László 2004.08.31. cselekményét 2007-ben megindította, védés 2010-02-19
2009-2012 Mészáros János A magyarországi folyószabályozások geodéziai munkálatai Timár Gábor 2012.08.31. cselekményét 2013-ban megindította, védés 2016-03-04
2016- Mezei Gáspár Magyar és idegen nyelvű történelmi térképek feldolgozása az 1944-es erdélyi hadszíntér példáján Gercsák Gábor 2018-ban halaszt.
2003-2006 Mihályi Balázs Történelmi események térinformatikai feldolgozása Zentai László 2006.08.31. cselekményét 2006-ban megindította, védés 2007-05-31
1995-1998 Nagy Béla   Glatz Ferenc 1998.08.31.  
1998- Nagy Tamás Felmérési eljárások és tematikus térinformatikai, valamint háromdimenziós térképi és térképszerű ábrázolásmódok, terepmodellek alkalmazása és fejlesztése Klinghammer István - állami ösztöndíjas 2000.08.31.-ig, tanulmányait nem fejezte be
1999-2003 Nemerkényi Zsombor Magyar László térképeinek összehasonlító elemzése Klinghammer István 2003.08.31. állami ösztöndíjas, halasztott 2002-ben. Védés: 2009. III. 27.
2011- Nemes Ildikó A tematikus térképészet kezdetei a felvilágosodás korában Közép-Európában Klinghammer István   Rögtön az első félévben halasztott
2012-2015 Nemes Krisztián Raszteres térképek vektorizálása és űrfelvételek elemzése Elek István 2015.08.31.  
2002-2005 Németh Bálint A térképek és a média kapcsolata
Zentai László 2005.08.31.  
2013- Nguyen Thai Binh Nagyméretű térinformatikai/képi adatbázisok építése Elek István   A képzést félbehagyta.
2017- Oláh Krisztina Csillagászati térképek kartográfiája Gercsák Gábor    
- Olasz Angéla Nyílt forráskódú eszközök felhasználásával történő nagyméretű téradatok integrációjának elosztott számítású környezetben történő feldolgozásának elméleti és módszertani kutatása Gede Mátyás - Doktori tanulmányait máshol végezte, de nálunk indította el doktori cselekményét 2017-ben. Védés: 2018-09-21
2010-2013 Orosz László Hálózat alapú tematikus térképszolgáltatások Zentai László 2013.08.31.  
2005-2008 Pálmai András Földrajzi nevek kartográfiai szempontú vizsgálata (különös tekintettel a szovjet utódállamokra) Zentai László 2008.08.31.  
1997- Pásztor Szilárd Műholdfelvételek domborzati korrekciójához alkalmas fényterjedési modell kifejlesztése Ferencz Csaba   Halasztott: 1998.09.01-1999.08.31., tanulmányait nem fejezte be
1997-2000 Petrik Ottó Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokban Ferencz Csaba 2000.08.31. cselekményét 2006-ban elindította, védés 2008-02-08
2015- Pogácsás Réka Földtudományi észlelési adatok felhasználó orientált felhő-alapú dokumentációs módszerei Albert Gáspár 2018-ban halasztott
1995-1998 Pődör Andrea Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése Márton Mátyás 1998.08.31. állami ösztöndíjas, a cselekményt elindította 2001-ben, védés 2002-06-09
1997-2000 José Jesús Reyes Nunez Digitális kartográfia az oktatásban Török Zsolt 2000.08.31. állami ösztöndíjas, a cselekményt elindította 2002-ben, védés 2002-11-21
2007-2010 Rohonczi Anita Tiflokartográfia kutatások gyakorlati alkalmazása Jesús Reyes 2010.08.31.  
2010- Ruzsa Ágnes Az iskoláskorú gyermekek tematikus térképelemzési képességeinek vizsgálata Jesús Reyes   Többször halasztott
1996-2001 Severino Maria do Vale Vieira Dias da Silva Fernandes Afrikai portugál nyelvű országokat bemutató atlasz Klinghammer István 2001.08.31. Halasztott: 1999.01.31.-2001.01.31.
2011-2014 Simó Benedek Nyílt forráskódú térinformatikai eszközök alkalmazása a webkartográfiában Elek István 2014.08.31. A cselekményt elindította 2016-ban, védés 2017-05-02
1996-1999 Sümeghy Zoltán A mai Szlovákia területének etnikai térszerkezetében 1910 és 1990 között bekövetkezett változások vizsgálata földrajzi információs rendszer segítségével Györffy János 1999.08.31. Földrajzból szerzett doktori fokozatot Szegeden 2005-ben.
2002-2005 Spitzer Tamás Budapest térképek névanyaga változásainak történeti áttekintése Márton Mátyás 2005.08.31.  
1999-2003 Sváb Emese Sekélyvizû tavak vízminőség-vizsgálata, állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével Zentai László 2003.01.31. a cselekményt elindította 2006-ban, védés 2008-10-14
2000- Szabó Paula Digitális turistatérkép Márton Mátyás   BTK Doktori Iskola
2013-2016 Szabó Renáta A Világtenger több nyelvű földrajzinév-tára a weben Márton Mátyás 2016.08.31  
2013-2018 Szabó Tímea A magyar térképészet történetének kutatása geoinformatikai módszerekkel Török Zsolt 2018.01.31.  
2000- Szalai Zsolt A régészeti kutatási anyagok felhasználása a térképészetben egy Bibliai atlasz elkészítése alapján Györffy János - Kilépett: 2000.09.25.
2015-2018 Szigeti Csaba Egyénre szabott (individualizált) térképek készítésének lehetőségei Albert Gáspár 2018.08.31.  
2009- Szpirin Igor Andrejevics A térinformatikai adatbázisok kialakítási aspektusai: egységes logikai adatmodell tervezési szempontok, különböző fizikai tárolási szintek felett Elek István   Halasztott
2001- Téglásy Örs Az Aggteleki-karszt hidrogeológiai modellje és a térképi megjelenítés módszerei Györffy János   többször halasztott
2003-2006 Tóth Tamás A népszámlálás térképészeti és térinformatikai fejlesztései Zentai László 2009.01.31. az utolsó félévben halasztott, cselekményét elindította 2011-ben
2006-2009 Turczi Vanda Tematikus térképek harmonizálása az Európai Unión belül - Környezetértékelő európai típustérkép kialakítása Jesús Reyes 2009.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2010-ben elindította, védés: 2012-04-17
2012-2015 Ungvári Zsuzsanna Térképi generalizálás vizsgálata különböző méretarány-tartományokban digitális domborzatmodelleken Márton Mátyás 2015.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2016-ban elindította, védés 2017-06-20
1998-2001 Varga Gábor Magyarország repülőterei (léginavigációs térképek) Márton Mátyás 2001.08.31. állami ösztöndíjas
1994-1997 Vázsonyi Zsolt Világörökségek Zentai László 1997.08.31.  
2001- Vereszki Tibor Az animáció alkalmazási lehetőségei a térképészetben Zentai László 2005 Halasztott 2004 februárjától, folytatta 2005-ben
1994-1997 Warholik Edit   Klinghammer István 1997.08.31.  
2010(11)-14 Zsoldi Katalin 3D-s térképészeti alkalmazások Jesús Reyes

2014.05.31.

állami ösztöndíjasként újrakezdte a tanulmányait 2011-ben, cselekményét 2014-ben elindította; védés 2017-04-13