A térképész doktori program doktoranduszai összefoglaló táblázata
(a fehér szín a jelenlegi doktoranduszokat, a halványsárga az abszolutóriumot szerzetteket, a narancs a fokozatot szerzetteket jelöli, a sötét szürke szín a félbemaradt képzést jelöli)
Beiratkozás Név Doktori téma Témavezetõ Abszolutórium Egyéb
2020- Anja Cenameri Environmental mapping and modelling of the urban landscape of Tirana, Albania Albert Gáspár    
2017-2021 Ashna Abdulrahman Kareem Zada The newest solutions in using cartography for blind and partially impaired People in Kurdistan Jesús Reyes 2021.08.31,  
2010-2013 Agárdi Norbert Zsolt Automatizálások a tematikus kartográfiában Márton Mátyás 2013.08.31 a doktori cselekményt elindította 2014-ben, védés 2014-10-10
1994-
jemeni
Aref A. Habib Jemen autótérképe Márton Mátyás - Megszakítás 1994.09.01. és 1995.08.31. között
2001-2004 Albert Gáspár Háromdimenziós geodinamikai modellek fejlesztése térinformatikai adatbázisok felhasználásával Zentai László 2004.08.31. cselekményét 2007-ben elindította,
védés 2010-01-05
2012-2015 Merve Senem Arkan The Urban Cartography of post-Medieval Cyprus: from the 16th to the 19th Centuries Török Zsolt 2015.08.31. A doktori cselekményt elindította 2015-ben, védés 2016-12-14
2021- Árvai Valentin Műholdkép alapú geológiai térképezés növényzettel fedett területeken Albert Gáspár
2007- Balázs János Digitális földgömbök Török Zsolt    
2009-2012 Bánfi Róbert Közép- és kelet-európai topográfiai térképsorozatok a XIX. sz. elejétől a II. világháborúig Zentai László 2012.08.31.  
2015-2018 Barancsuk Ádám Térképvetületek automatikus felismerése Gede Mátyás 2018.08.31  
1999-2002
határontúli
Bartos-Elekes Zsombor A térképek névrajza többnyelvű közegben Török Zsolt 2002.06.28. a doktori cselekményt elindította 2005-ben,
védés 2006-04-24
2013-2016 Bérces Ádám A kartográfiai vizualizáció kognitív vonatkozásai Török Zsolt 2016.08.31  
2005- Biczó Dénes Térképek és térképes kiadványok a környezetvédelmi tudatformálásban Török Zsolt   rögtön halasztott
2006-2008 Biszak Sándor A Kárpát-medence georeferált helységnévtára Lazarustól a XX. századig Timár Gábor 2008  
2007-2010 Bobák Szilvia A térkép és a propaganda kapcsolata Török Zsolt 2010  
1997- Bódis Gábor A tematikus kartográfia és az idegenforgalom kapcsolata Klinghammer István - Ösztöndíjáról lemondott, 1999.02.01.
2005- Bogdanovits András Az úttérképek fejlődése Török Zsolt    
2004- Bogdanovits Ildikó A katonai felmérések térinformatikai alkalmazásai Zentai László, Török Zsolt   témavezetőt váltott
1997-2000 Bognár Péter Távérzékelt adatokon alapuló termésbecslési eljárás kifejlesztése, hozamtérkép készítése különböző haszonnövények esetén Ferencz Csaba 2000.08.31. a cselekményt elindította 2003-ban,
védés 2005-06-08
1997- Braun Sándor András Térképészeti és földrajzi ismereteket bemutató és népszerűsítő, a térkép használatát oktató szofver az általános- és középiskolások számára Török Zsolt -  
2009- Buga László   Klinghammer István   2010-ben halasztott, majd kilépett
2001-2004 Danku György Kozmográfia és kogníció
Klinghammer István 2004.08.31. cselekményét 2007-ben elindította,
védés 2010-03-19
2018- Daniel Orongo Nyangweso Characterizating relationships in geospared geographical names service based on public and voluntary geographic information sources Gede Mátyás  
2015-2018 Darányi Nikoletta Adatintegráció és adatharmonizáció a térinformatikában - az Ipoly vízgyűjtő területének természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból releváns adatainak elemzése Gede Mátyás 2018.08.31.  
2012-2015 Dékány Krisztina A geoinformatika szerepe a magyar alsó- és középfokú oktatásban Jesús Reyes 2015.08.31. Doktori cselekményét 2018-ban elindította, védés 2020-02-21.
2005-2008 Dombóvári Eszter Térképes játékok lehetőségei a földrajz oktatásában (4-6-8 osztályos középiskolák számára) Jesús Reyes 2008.08.31. doktori cselekményét 2010-ben elindította,
védés 2012-03-13
2021- Dusek Bence A közlekedési táblák automatikus térképezése Gede Mátyás
1996-1999 Dutkó András Ákos A Világtenger elektronikus atlasza Márton Mátyás 1999.08.31. állami ösztöndíjas, a doktori cselekményt elindította 2002-ben, védés 2004-06-22
1997-2000 Faragó Imre A világ magyar földrajzinév tárának szerkesztése és elkészítése Márton Mátyás 2000.08.31. állami ösztöndíjas 1999.02.01-2000.08.31. között (Bódis Gábor helyén)
2011- Farkas Zoltán Az animációs tematikus térképi ábrázolás szoftveres lehetőségeinek feldolgozása (technika, módszertan) történelmi témák megjelenítése példáján Györffy János   Többször halasztott, jogviszonya megszűnt 2016 decemberében
1999-2002 Galambos Csilla Digitális földtani térképek egységes jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára Márton Mátyás 2002.08.31. a doktori cselekményt elindította 2005-ben, védés 2006-06-06
2003-2006 Gallé Erika Térképolvasási készségek vizsgálata 6-10 éves gyermekeknél Jesús Reyes 2006.08.31.  
2004-2007 Gede Mátyás Térinformatikai rendszerek felkészítése új műholdas helyzetmeghatározó rendszerrel való kapcsolatra, új helyzetmeghatározó rendszerek együttmûködése a meglévõkkel, és a különböző műholdas technikák vetülettani vonatkozásai Györffy János 2007.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2010-ben elindította, védés 2010-06-11
2018- Gerzsenyi Dávid A Gerecse jelenkori felszínfejlődésének térinformatikai szemléletű modellezése Albert Gáspár állami ösztöndíjas
2013-2016 Gulyás Zoltán Reguly Antal térképészeti munkássága Gercsák Gábor 2016.05.31. állami ösztöndíjas, a doktori cselekményét 2016-ban elindította, védés 2017-02-03
2001-2005 Guszlev Antal Adatbázis hátterű térképek Zentai László 2005.01.31. állami ösztöndíjas, halasztott 2002-ben egy félévet
2019- Hajdinákné Vörös Fanni Regionális és globális vulkánmorfometriai összefüggések kidolgozása a Föld különféle vulkáni területeire Székely Balázs
1998- Hájos Rita Térinformatika szerepe az erdőgazdálkodásban Zentai László - folyamatosan halasztott
2015- Harsányi Melinda Adatintegráció és adatharmonizáció a térinformatikában Gede Mátyás - 2017-ben halasztott, 2018-ban kilépett.
2000-2003 Havas Gergely Interaktív térképek szerkesztési elvei Zentai László 2003.08.31. cselekményét 2006-ban elindította, védés 2010-03-12
1996-1999 Hegedüs Ábel Magyar talajtérképek, különös tekintettel az 1930-1950 közötti részletes talajtérképekre Klinghammer István 1999.08.31.  
2011-2014 Hillier Domonkos A kartográfiai vizualizáció új lehetőségei és megoldásai a földtudományokban Török Zsolt 2014.08.31.  
2013- Horváth Beáta Nagy térbeli inhomogenitású adatok térinformatikai és geostatisztikai elemzése Elek István   halasztott
1998- Horváth Zsolt A néprajzi-nemzetiségi térképezés történetének feldolgozása Zentai László -  
1997-2000 Hutyán Róbert Térinformatikai alapú környezet metaadatbázis szervezésének és létrehozásának elméleti és gyakorlati lépései Klinghammer István 2000.08.31.  
2003-2006 Irás Krisztina Portolán térképek kartográfiai elemzése digitális módszerek alkalmazásával Török Zsolt 2006.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2007-ben elindította, védés 2010-06-07
2011-2016 Jeney János György A térképtári kutatások segítése internetes eszközökkel (A nemzetközi gyűjtemények vizsgálata) Klinghammer István 2016.01.31. Doktori cselekményét elindította 2018-ban. Tanulmányait részben külföldön (Drezda) végzi, többször halasztott.
2012- Jeszenszky Péter Kartográfia 2.0: a Térinformatika és a logisztika kapcsolatai Zentai László   kilépett
2000-2003 Juhász Péter Magyarország korszerű topográfiai ábrázolásának vetülettani háttere Györffy János 2003.08.31. cselekményét 2006-ban elindította, védés 2008-12-12
1995-1998 Kádár Enéh Magyarország környezetvédelmi atlasza Zentai László 1998.08.31.  
2020- Kalamkas Yessimkhanova Mapping the effects of climate change in Kazakhstan and modeling its future tendencies Gede Mátyás    
1995-1998
jemeni
Kassem Ahmed Salem Jemen digitális földrajzi atlasza Klinghammer István 1998.08.31.  
2015-2018 Kerkovits Krisztián András Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken Klinghammer István 2018.08.31. Doktori cselekményét 2018-ban elindította. Védés: 2018-12-20.
2012- Kirisics Judit Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Elek István   kilépett
2014- Kis Réka Kapcsolati hálók, kapcsolatrendszerek, hálózatok térképi vizualizációja Gede Mátyás   halasztott, majd 2016 szeptermerében abbahagyta tanulmányait
2020- Kiss Veronika Flóra Téri tájékozódási kompetenciák vizsgálata és fejlesztése térképi vizualizációs feladatokkal Török Zsolt  
2003-2006 Kovács Anikó Digitális kartográfiai alkalmazások a geomorfológiai térképezésben Zentai László 2006.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2009-ben elindította
1997-2000 Kovács Béla A műholdas helymeghatározási rendszerrel (GPS) történő mérések és navigációs feladatok esetén a meglévő térképekre történő transzformációk alkalmával fellépõ mérési, konvertálási hibák az azok kiküszöbölése. Györffy János 2000.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2008-ban elindította, védés 2011-01-14
1995-1998 Kovács Vera Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése Márton Mátyás 1998.08.31. állami ösztöndíjas, a cselekményt elindította 2002-ben, de nem fejezte be.
1997- Kovács Zsolt Térképészet az Interneten Török Zsolt - 1999 óta halasztott
1994-1997 Kõhegyi Zoltán Világörökségek Zentai László 1997.08.31.  
2002-2005 Kubány Csongor Digitális topográfiai terkeprendszerek Zentai László 2005.08.31.  
2004- Kummert Ágnes Döntéstámogató rendszer térinformatikai támogatással Klinghammer István   2005-től halaszt
2006-2010 Lenkei Ákos Háromdimenziós térinformatikai alapú várostérképek a helytörténeti kutatások szolgálatában. Az 1933 előtti Tabán virtuális városmodellje Elek István 2010.01.31.  
2003-2006 Lukács Lilla Tájábrázolás a magyar kartográfiában Zentai László 2006.08.31.  
2000-2004 Maigut Vera Magyarország 100000-es földtani térképsorozatának térinformatikai feldolgozása és kartografálása Török Zsolt 2004.08.31. cselekményét 2007-ben megindította, védés 2010-09-16
2018- Malak Alasli Geographic names of Maghreb region Gercsák Gábor
2001-2004 Matula Györgyi A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés) Zentai László 2004.08.31. cselekményét 2007-ben megindította, védés 2010-02-19
2021- Merzieh Bodaghi Jung András  
2009-2012 Mészáros János A magyarországi folyószabályozások geodéziai munkálatai Timár Gábor 2012.08.31. cselekményét 2013-ban megindította, védés 2016-03-04
2016- Mezei Gáspár Magyar és idegen nyelvű történelmi térképek feldolgozása az 1944-es erdélyi hadszíntér példáján Gercsák Gábor - 2018-ban halaszt, 2019-ben kilépett.
2003-2006 Mihályi Balázs Történelmi események térinformatikai feldolgozása Zentai László 2006.08.31. cselekményét 2006-ban megindította, védés 2007-05-31
1995-1998 Nagy Béla   Glatz Ferenc 1998.08.31.  
1998- Nagy Tamás Felmérési eljárások és tematikus térinformatikai, valamint háromdimenziós térképi és térképszerű ábrázolásmódok, terepmodellek alkalmazása és fejlesztése Klinghammer István - állami ösztöndíjas 2000.08.31.-ig, tanulmányait nem fejezte be
1999-2003 Nemerkényi Zsombor Magyar László térképeinek összehasonlító elemzése Klinghammer István 2003.08.31. állami ösztöndíjas, halasztott 2002-ben. Védés: 2009. III. 27.
2011- Nemes Ildikó A tematikus térképészet kezdetei a felvilágosodás korában Közép-Európában Klinghammer István   Rögtön az első félévben halasztott
2012-2015 Nemes Krisztián Raszteres térképek vektorizálása és űrfelvételek elemzése Elek István 2015.08.31.  
2002-2005 Németh Bálint A térképek és a média kapcsolata
Zentai László 2005.08.31.  
2013- Nguyen Thai Binh Nagyméretű térinformatikai/képi adatbázisok építése Elek István   A képzést félbehagyta.
2019- Nour Naaouf Spatial analysis and comprehensive study to the potential solar power stations location in Syria and building Geographic Information System (GIS) models to assess the expected electricity generation outcomes Elek István  
2017-2022 Oláh Krisztina Csillagászati térképek kartográfiája Gercsák Gábor 2022.01.31. 2020-ban halasztott, 2021-ben folytatja tanulmányait.
- Olasz Angéla Nyílt forráskódú eszközök felhasználásával történő nagyméretű téradatok integrációjának elosztott számítású környezetben történő feldolgozásának elméleti és módszertani kutatása Gede Mátyás - Doktori tanulmányait máshol végezte, de nálunk indította el doktori cselekményét 2017-ben. Védés: 2018-09-21
2010-2013 Orosz László Hálózat alapú tematikus térképszolgáltatások Zentai László 2013.08.31.  
2005-2008 Pálmai András Földrajzi nevek kartográfiai szempontú vizsgálata (különös tekintettel a szovjet utódállamokra) Zentai László 2008.08.31.  
2019- Pál Márton Többváltozós térinformatikai modellezési módszerek alkalmazása a Balatonfelvidék környezetének geoturisztikai térképezésben Albert Gáspár  
1997- Pásztor Szilárd Műholdfelvételek domborzati korrekciójához alkalmas fényterjedési modell kifejlesztése Ferencz Csaba   Halasztott: 1998.09.01-1999.08.31., tanulmányait nem fejezte be
1997-2000 Petrik Ottó Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokban Ferencz Csaba 2000.08.31. cselekményét 2006-ban elindította, védés 2008-02-08
2015-2020 Pogácsás Réka Földtudományi észlelési adatok felhasználó orientált felhő-alapú dokumentációs módszerei Albert Gáspár 2020-01-31 2018-ban halasztott
1995-1998 Pődör Andrea Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése Márton Mátyás 1998.08.31. állami ösztöndíjas, a cselekményt elindította 2001-ben, védés 2002-06-09
1997-2000 José Jesús Reyes Nunez Digitális kartográfia az oktatásban Török Zsolt 2000.08.31. állami ösztöndíjas, a cselekményt elindította 2002-ben, védés 2002-11-21
2007-2010 Rohonczi Anita Tiflokartográfia kutatások gyakorlati alkalmazása Jesús Reyes 2010.08.31.  
2010- Ruzsa Ágnes Az iskoláskorú gyermekek tematikus térképelemzési képességeinek vizsgálata Jesús Reyes   Többször halasztott
2019- Seif El Islam Hadj Ammar GIS based morphotectonical modeling of the Tokaj-hills (NE Hungary) Albert Gáspár
1996-2001 Severino Maria do Vale Vieira Dias da Silva Fernandes Afrikai portugál nyelvű országokat bemutató atlasz Klinghammer István 2001.08.31. Halasztott: 1999.01.31.-2001.01.31.
2011-2014 Simó Benedek Nyílt forráskódú térinformatikai eszközök alkalmazása a webkartográfiában Elek István 2014.08.31. A cselekményt elindította 2016-ban, védés 2017-05-02
1996-1999 Sümeghy Zoltán A mai Szlovákia területének etnikai térszerkezetében 1910 és 1990 között bekövetkezett változások vizsgálata földrajzi információs rendszer segítségével Györffy János 1999.08.31. Földrajzból szerzett doktori fokozatot Szegeden 2005-ben.
2002-2005 Spitzer Tamás Budapest térképek névanyaga változásainak történeti áttekintése Márton Mátyás 2005.08.31.  
1999-2003 Sváb Emese Sekélyvizû tavak vízminőség-vizsgálata, állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével Zentai László 2003.01.31. a cselekményt elindította 2006-ban, védés 2008-10-14
2000- Szabó Paula Digitális turistatérkép Márton Mátyás   BTK Doktori Iskola
2013-2016 Szabó Renáta A Világtenger több nyelvű földrajzinév-tára a weben Márton Mátyás 2016.08.31  
2013-2018 Szabó Tímea A magyar térképészet történetének kutatása geoinformatikai módszerekkel Török Zsolt 2018.01.31.  
2000- Szalai Zsolt A régészeti kutatási anyagok felhasználása a térképészetben egy Bibliai atlasz elkészítése alapján Györffy János - Kilépett: 2000.09.25.
2015-2018 Szigeti Csaba Egyénre szabott (individualizált) térképek készítésének lehetőségei Albert Gáspár 2018.08.31.  
2009- Szpirin Igor Andrejevics A térinformatikai adatbázisok kialakítási aspektusai: egységes logikai adatmodell tervezési szempontok, különböző fizikai tárolási szintek felett Elek István   Halasztott
2020- Takáts Tünde Gépi tanulási módszerek és távérzékelt adatok alkalmazása többskálájú földtudományi térképezés során Albert Gáspár, Pásztor László  
2001- Téglásy Örs Az Aggteleki-karszt hidrogeológiai modellje és a térképi megjelenítés módszerei Györffy János   többször halasztott
2003-2006 Tóth Tamás A népszámlálás térképészeti és térinformatikai fejlesztései Zentai László 2009.01.31. az utolsó félévben halasztott, cselekményét elindította 2011-ben
2006-2009 Turczi Vanda Tematikus térképek harmonizálása az Európai Unión belül - Környezetértékelő európai típustérkép kialakítása Jesús Reyes 2009.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2010-ben elindította, védés: 2012-04-17
2012-2015 Ungvári Zsuzsanna Térképi generalizálás vizsgálata különböző méretarány-tartományokban digitális domborzatmodelleken Márton Mátyás 2015.08.31. állami ösztöndíjas, cselekményét 2016-ban elindította, védés 2017-06-20
1998-2001 Varga Gábor Magyarország repülőterei (léginavigációs térképek) Márton Mátyás 2001.08.31. állami ösztöndíjas
1994-1997 Vázsonyi Zsolt Világörökségek Zentai László 1997.08.31.  
2001- Vereszki Tibor Az animáció alkalmazási lehetőségei a térképészetben Zentai László 2005 Halasztott 2004 februárjától, folytatta 2005-ben
1994-1997 Warholik Edit   Klinghammer István 1997.08.31.  
2010(11)-14 Zsoldi Katalin 3D-s térképészeti alkalmazások Jesús Reyes

2014.05.31.

állami ösztöndíjasként újrakezdte a tanulmányait 2011-ben, cselekményét 2014-ben elindította; védés 2017-04-13