4.3 Az IOF Térkép Bizottság megalakulása, az ISOM története (1965-2000)
4.3.1 Az IOF Térkép Bizottság előzményei és megalakulása

A alábbiakban röviden bemutatom, hogy a nemzetközivé vált, és ezáltal kényszerűen az egységesítés felé elinduló tájfutó jelkulcs kidolgozásánál milyen kérdések és problémák merültek fel a kezdetekben. Ezúttal csak a tájfutás eredeti változatáról (ún. foot-O) lesz szó, mert az egyéb speciális tájfutó ágazatok térképei a kezdetektől fogva a saját útjukat járták, annak ellenére, hogy alapjukat a foot-O térképek adják. Például a sítájfutás, aminek története 1899-re nyúlik vissza, nem igényel különösebb részletgazdagságot, így számos olyan kérdés fel sem merül, ami a másik ágban nagyon fontos. Alapvetően a fő vízfolyások és az úthálózat jelölése elegendő. Kisebb méretarány is megfelelő a nagyobb sebesség miatt, valamint ez teszi lehetővé hosszabb pályák tervezését is kezelhető méretű papírfelületen. Ezért a sítájfutó térképek a 70-es években elkülönültek, visszatértek a kisebb méretarányhoz és az egyszerűbb képhez. Másfelől kiterjesztették jelkulcsukat a síelhetőség zöld színnel való jelölésével (az úthálózat zölddel történő felülnyomásával). A síelhetőséget a verseny kezdete előtt a lehető legkésőbb nyomtatják a térképekre, hiszen az gyorsan változhat (40. ábra).
A Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (IOF) 1961. 05. 22-én alakult meg. A térképek egységesítése nagyon fontos kérdés volt, a Norvég Tájfutó Szövetség (NOF) ezért már 1961-ben létrehozta a saját térkép bizottságát (tagjai: Knut és Tullik Valstad, Jan Martin Larsen). Szintén ebben az évben nemzetközi konferenciát is rendeztek Osloban ugyanerről a témáról.
Egy évvel később a norvég rendszert németre fordították (ez volt akkoriban az IOF hivatalos nyelve) az első Európa Bajnokság (1962, Loten, Norvégia) alkalmából, és azt minden résztvevő ország részére megküldték. A felkészülési idő azonban már nagyon rövid volt, ezért a norvégokon kívül a többi nemzetnek az Európa Bajnokságon az ismeretlen stílusú térképpel is meg kellett küzdenie (41. ábra).

1962-ben a norvég térkép bizottság megjelentetett egy térképezési segédletet a jelkulccsal együtt (Kartboka) (42. ábra). A könyv alapján rengeteg új térkép született az Norvégiában. Ebben az évben már a norvég versenyek 80%-át speciális tájfutó térképen rendezték. A Nagy Oslo Tájékozódási Szövetség szintén létrehozta az első térkép bizottságát, és egyértelműen a térképkészítés technikai oldalát hangsúlyozták. A tagok Kjell Rasmussen (Stabil Trykkerier - nyomda), Brynjulf Engen (Fjellanger Wideroe - fotogrammetriai cég) és Odd Dyran (Repro-Foto - sokszorosító cég) voltak. 1963-ban a térképezés már olyan fontos szerephez jutott a NOF-on belül, hogy felvették az első térkép tanácsadót, aki Jan Martin Larsen volt. Hogy alkalmazásának költségeit fedezni tudják a nevezési díjakat egy kicsit megemelték.

1965. 6. 21-22-én a bulgáriai Kamcsiában IOF kongresszust tartottak. A norvégok – mint arról korábban már szó esett – ekkor már több éve sürgették az IOF-et, hogy a térképek terén valami változás történjen, és emiatt ekkorra nagyon türelmetlenek voltak. A térképészeti szempontból másik aktív nemzet Svájc volt. A norvégok a kongresszus előtt az IOF-tagoknak a következő előterjesztést juttatták el:

A kongresszuson Jan Martin Larsen, a már létező norvég és NORD térképbizottságainak vezetője előadta, hogy az 1964-es év folyamán Norvégiában 750 km2-nyi területről készült légifénykép-kiértékelés, ami 100 000 norvég koronás költségének 80%-át központi pénzekből fedezték, mert a térkép sportfelszerelés. Kifejtette, hogy a térképeket – miként a focipályák méretét – nemzetközileg szabályozni, egységesíteni kell. A tagországok egyetértettek ebben, és így 1965-ben megalakult az IOF Térképészeti Bizottsága. Tagjai Jan Martin Larsen - Norvégia, Christer Palm – Svédország és Ernst Spiess – Svájc voltak. A bizottság összetétele is mutatja, hogy mely országokban voltak ekkor legfejlettebbek a tájfutó térképek.

Az IOF térképek alapjául a norvég térképeket vették, különös tekintettel az 1965-ös Eiker térképre (1:20 000-es méretarány, 5 m-es alapszintköz). Különleges, hogy ez volt az első kísérlet arra, hogy az erdős területeket fehérrel, a nyílt területeket pedig sárgával jelöljék. Addig Skandináviában a réteket és mezőket barna vagy fekete raszterekkel (árnyékokkal) jelölték; Európa egyéb részein az erdők zöldek voltak és a mezők fehérek (43. ábra). Az első IOF jelkulcs vázlata még ugyanebben az évben elkészült, a végleges változat és a módszertani útmutató az IOF térképek készítéséhez pedig 1969-ben. Mint az évszámokból is látszik az 1966-os finnországi (44. ábra) és az 1968-as svédországi VB-re (45. ábra) az egységes jelkulcs még nem készült el, ezért a finnek és a svédek a térképeket még saját stílusukban készítették el, de az 1970-es NDK-beli világbajnokság térképei (46. ábra) már főleg ennek elvei szerint készültek.
Svájcban komoly viták alakultak ki az új, ún. “negatív” térképekről – és néhány zöld erdős térkép is készült (ld. a Scheidwald térképet!) – amiken a sűrű erdő tulajdonképpen valóban logikátlan módon világosabb színnel jelenik meg, mint a nyílt mezők. De végül győzött a többség szava, és elfogadták ezt az ábrázolási formát. A svájci törekvésekkel párhuzamosan a NORD is összegyűjtötte az északi versenyek kapcsán felmerült követelményeket 1966-ban, és azokat az IOF elé terjesztette. Ezek a következők voltak:

1967. 01. 13-16-án Zürichben megtartotta első ülését az IOF Térkép Bizottsága. A résztvevők Jan Martin Larsen NOR, Osmo Niemelä FIN, Christer Palm SWE, Torkil Laursen DEN és Ernst Spiess SUI voltak. Ezen az ülésen szabályozták a világbajnokságok térképeit: Az 1:25 000-es méretarány mellett bevezették az 1:20 000-est is, mert így részletesebben ábrázolható a terep, az 5 m-es alapszintköz mellett a 10 méterest és a 2,5 méterest is megengedték.
Egy hatoldalas segédletet is összeállítottak, ami a későbbi hivatalos IOF-jelkulcs ("Darstellungsvorschriften für internationale OL-Karten"*) elődje lett. Ernst Spiess ehhez egy 50 jelből álló jelkulcsot rajzolt. A definitív, 4 nyelvű kiadás 1969-ben jelent meg, ami azonban nem nagyon terjedt el, mert a legtöbb ország gyorsabb volt, és az 1967-es alapokon addigra már kiadta a saját jelkulcsait. (Magyarország 1968-ban – 47. ábra.)
1967. 07. 10-15-én IOF Kongresszus volt az ausztriai Mooserbodenben. Úgy határoztak, hogy az IOF-MC (IOF-Map Committee) által összegyűjtött "Entwurf (Felvetés) 1967" jeleit kissé megváltoztatva, 5 nyelven kellene kiadni. (Mint láttuk csak 4 nyelvű lett végül.) A svédek megígérték, hogy az 1968-as linköpingi világbajnokságon egy térképet már ezek szerint az elvek szerint fognak előállítani.
Az 1970-es stresai ICA (International Cartographic Association – Nemzetközi Térképészeti Egyesület) Kongresszuson bemutatták a tájfutó térképeket, és azok az 1972-es ICA Évkönyvbe is bekerültek, ahová Christer Palm és Ernst Spiess is cikket írt. Ernst Spiess cikkét a Sihlwald 1:16 667-es méretarányú térképével illusztrálta (48. ábra).

Az IOF Térkép Bizottságának első legfontosabb feladata a térképek egységesítése, és új ábrázolásformák egységes elfogadtatása volt. Az előbbire példa a dolgozat más részeiben ismertetett sárga-fehér térképek etalonná tétele, míg az utóbbira a futhatóság most részletezendő 3 zöld fokozatos ábrázolásának bevezetése. Az 1967-ben kiindulási alapként elfogadott skandináv térképek ugyanis nem jelölték a növényzet futhatóságát egészen a 60-as évek végéig, mert a nagy kiterjedésű, homogén, természetes erdőkben ez nem volt fontos szempont, a lokális eltérések nem voltak túl nagyok, a futhatóságot inkább csak az egyéb terepkörülmények (pl. sziklás vagy mocsaras felszín) korlátozták. Az 1968-as Svédországban rendezett világbajnokságon a sűrű erdőt finom fekete raszterrel ábrázolták, és két évvel később az NDK-beli VB-n ugyanezt a jelölést használták (lásd a 45 - 46. ábrát!). Először a csehországi Doksyban tartott térképészeti konferencián merült fel a háromfokozatos zöldábrázolás lehetősége. 1971-ben jelent meg Svájcban Léo Cuche Le Chanet nevű térképe, amin két zöld fokozatot használt a futhatósági szintek jelölésére (49. ábra). Ezzel megkezdődtek a viták, hogy 2 vagy 3 fokozatot ábrázoljanak-e; különböző zöld raszterekkel vagy zöld alá tett fekete raszterekkel; sárgás-zöld vagy inkább kékes-zöld legyen-e a zöld; megkülönböztessék-e a magas és az alacsony vegetációt; csak a futhatóságot vagy netán a láthatóságot is visszaadja-e a térkép; és egyáltalán van-e a futhatósági tulajdonságoknak tájékozódási értékük? Szintén 1971-ben vezették be a dán térképészek a zöld szín használatát a futhatóság ábrázolására térképeiken, és az 1972-es csehszlovákiai világbajnokság térképei is már e szerint az elvek szerint készültek (50. ábra). A viták ellenére a zöldfokozatos ábrázolásforma hihetetlenül gyorsan meggyökeresedett. Például ezen az 1972-es Staré Splavy-i világbajnokságon vett először részt ausztrál tájfutó, Rod Dominish (saját költségen!) és amellett, hogy ezzel a nemzetköziséget fokozta, találkozott a svéd Roland Offrell-lel is, aki megváltoztatta az ausztrál tájfutást a színes térképek bevezetésével. A jó gazdasági helyzet miatt az újdonság alig néhány hónap alatt elterjedt, és így – mint a Smokers Gap révén arról még lesz szó – 1973-ban már Ausztráliában is teljesen "európai" tájfutó térképek jelentek meg.
Ezzel szemben az intenzíven művelt európai erdőkben az erdő ritkásabb, általában tisztábban láthatóak a jelleghatárok, amik ezáltal sokkal nagyobb szerepet kapnak a tájékozódásban. Az erdősűrűség kifejezése volt az első téma, ahol a fejlődés nem Norvégiából indult ki. A 60-as évek közepén az NDK-ban jelent meg a már említett fekete pontozás, raszter (Svájcban először 1967-ben a Frienisberg nevű térképen. Az 51. ábrán a Frienisberggel szinte azonos kivágatú Grauholz 1970 látható).
A magyar Kővári Endre, aki az első színes, magyar tájfutó térkép (Fehérkőlápa, 1964 – 52. ábra) készítője is egyben, már 1966-ban Németországban (Lübbecke Westfáliában) több térképen is világos- és sötétzöldet használt, hogy elkülönítse a lombhullató és tűlevelű erdőt (53. ábra)– ez az ábrázolás később “kihalt”.
Előtte, már 1965-ben az NDK-ban (Dresdener Heide térképe) megpróbálkozott Griess, Hoffmann és Mehnert a futhatóság kifejezésével: ők három zöld fokozatot használtak: erdő, bozótos, áthatolhatatlan bozótos. A három fokozat lényegében napjainkig fennmaradt, azzal a különbséggel, hogy a 3 fokozatot csak a bozótos futhatóságának kifejezésére használják, a jól futható erdő jele fehér.

Az 1969-es IOF Térképészeti Bizottság már evidenciaként kezelte a fehér erdőt és a bozótos esetében – még a fekete pontozott raszter mellett – elfogadott három féle zöldet, amit máig is használnak. Első alkalommal nemzetközi szinten Per Olof Bengtsson alkalmazta ezt az ábrázolási formát Dél-Svédországban 1970-ben az 5 napos O-ringenen. Norvégiában az első zölddel jelölt bozótos 1972-ben jelent meg, Svédországban azonban a zöld engedélyezetté és használttá csak 1975-ben, az újabb hivatalos IOF térképészeti szabvány kiadása után vált.
Kezdetben (különösen a “fejletlenebb” országokban) a zöld árnyalatok nem finom pontozott raszterek másolásával, hanem raszteres film fárasztó ragasztgatásával, nehézkes kézi pontozással, vagy a világosabb színek külön nyomásával készültek. A magyar térképeken a zöldet gyakran a sárga és a kék kombinálásával állították elő. Néhány térképalkotó (NDK, Csehszlovákia) nem három, hanem kétfokozatú sűrűségjelölést használt egészen a nyolcvanas évek közepéig. Amellett érveltek, hogy a szegényesebb nyomtatási lehetőségek mellett is elkészíthető, könnyebben rajzolható és olcsóbb. Ez a probléma azonban megszűnt a számítógépek és a minőségi nyomtatás korszakának beköszöntével. Ugyanakkor kétségtelen hátránya a növényzetet részletesebben ábrázoló térképeknek, hogy aktualitásukat sokkal gyorsabban elveszítik.

A későbbi IOF jelkulcsok aztán már alapjaiban nem változtatták meg az 1969-est. Elfogadottá vált a “negatív” térkép és a futhatóság zöld-fokozatos ábrázolása. Fedettségi változást a jelkulcsban csak az aljnövényzet és a ligetes-bokros területek ábrázolásának egységesítése jelentett. Egyes új, pontszerű jeleket is felvettek a jelkulcsba, míg korábban létezőket elhagytak, illetve pontosították a színeket, a jelméreteket és a vonalvastagságokat. De ezek a kezdeti gyökeres változásokhoz képest már csak kisebb eltéréseket okoztak a tájfutó térképek képében.
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!