A digitális kartográfia néhány alapkérdése

A térképészet tudománya az új, digitális technológiák bevezetése után fontos fordulaton megy keresztül, sőt talán az új kartográfiai jövő küszöbén áll.

Mindannyian jól ismerjük a hagyományos kartográfia által már régen meghatározott térképdefiníciót:
"A térkép - a Föld, vagy más égítest felszínének, vagy a felszínén lévő természeti és társadalmi jellegű objektumok, jelenségek, vagy folyamatok méretarány szerint kicsinyített, generalizált, magyarázó ábrázolása a síkban. A felszín elemeit a térkép ortogonális vetítéssel alaprajzszerűen vagy egyezményes jelekkel ábrázolja.10"
Kétségtelen, hogy a digitális térkép is megfelel ennek a definíciónak, de a hagyományos térképek még mindig egy jelenleg leküzdhetetlen előnyt élveznek a digitális kartográfiával szemben: az információ közvetlenebb módon elérhető a felhasználó számára; vagyis a digitális térképeken tárolt információkhoz csak egy másik eszköz segítségével (számítógép, nyomtató) juthatunk el. Egy nyomtatott térképet csak ki kell nyitni ahhoz, hogy a kívánt információra keresni tudjunk, míg a digitális hordozón lévő térképi adatokat csak még egy közbenső eszközzel, a számítógéppel és megfelelő programokkal tudjuk elérni.
Vajon a digitális kartográfia, a számítástechnika rohamos fejlődésével képes lesz-e legyőzni ezt az akadályt, közvetlenebb módon eljuttatni az információt a felhasználóhoz. Reméljük, ez a kérdés a közeli jövőben megfelelő választ talál.
Az úgynevezett hagyományos eljárás is sok digitális fázist tartalmazhat: a geodéziai felméréstől számolástól kezdve a számítógépes rajzig. Ezért digitális kartográfia fogalma alatt jelenleg egy olyan átfogó koncepciót kell értenünk, amely átfogja a térképkészítés teljes folyamatát.
A digitális kartográfia - tudományos szinten - ma a világon mindenütt elsősorban valamilyen térinformatikai alkalmazást jelent. A számítógéppel segített kartográfiát - mint ahogy a hagyományos térképkészítési folyamatot teljes egészében helyettesíteni képes eljárás - tudományosan alig alapozták meg és jórészt mint üzleti jellegű alkalmazásra tekintenek a módszerre.

A digitális kartográfia megalapozásakor négy alapvető feladat megoldását kell szem előtt tartani11:

A digitális kartográfia fejlődését több tényező együttes hatása fogja meghatározni: A digitális kartográfia felosztását a következő ábrán szemléltetjük12:


10 Lerner János, 1992:7

11 Zentai László, 1994:2

12 Jesús Reyes: 1997


4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!