Románia

ROMÁNIA (237 500 km2, 23 millió fő), hazánk délkeleti szomszédja a kétmilliós magyar kisebbség révén az egyetemes magyarság második hazája is. Románia 40 megyéje közül 16 Erdélyhez, 24 pedig - a fővárossal, Bukaresttel együtt - a Regáthoz sorolható.
A román nép az indoeurópai nyelvcsalád újlatin ágához tartozik. Romániában a lakosság közel 90 %-át teszi ki, ezen kívül hozzátartozik a Moldvai Köztársaság lakosságának kétharmada. Eredetüket az i.sz. 106-271 között fennállt Dácia római provinciára vezetik vissza, amelynek dák őslakossága és latin nyelvű telepesei összeolvadván a mai napig fennmaradtak volna Románia földjén (dákoromán elmélet). Ez ellen szól a római uralom rövid tartama és a latin írásbeliség teljes hiánya Románia földjének IV-XIII. századi régészeti anyagában. Valószínűbb a románok Balkán-félszigeti származása, ahonnan a X-XIII. század körül vándoroltak a Dunától északra. A hegyi pásztor románság a síkságok felé terjeszkedve olvasztotta magába a mai Románia egykori szláv, török, magyar és egyéb alaplakosságát. Románia fiatal ország. A XIV. században a Magyar Királyság hűbéreseként kialakult Havasalföldi és Moldvai Fejedelemség a XV. századtól török vazallus államként maradt fönn. 1859-ben egyesültek és vették föl a Románia nevet. Az 1878-as berlini kongresszus ismerte el Romániát független államnak. Az első világháborúban Románia az antant oldalán vett részt. 1918-ban megszerezte Oroszországtól Besszarábiát, Ausztria-Magyarországtól Bukovinát, Erdélyt és peremvidékét. 1940-ben Románia kénytelen volt lemondani Besszarábiáról és Észak-Bukoviáról a Szovjetunió, Észak-Erdélyről Magyarország, Dél-Dobrudzsáról Bulgária javára. Az 1947-es párizsi béke a Szovjetunió és Bulgária felé az 1940 végi, Magyarország felé viszont az 1938-as (trianoni) határvonalat jelölte ki.
Mivel a történelmi Magyarország határa majdnem mindenhol a Kárpátok gerincén húzódik, rendszerünkben is ezt a határt követjük.
Románia városhálózatában a 2 milliós fővárosnak - Bukarestnek kellő ellensúlyt képeznek a 300-400 ezer lakosú regionális központok: Konstanca, Jászvásár, Temesvár, Kolozsvár, Galac és Brassó.
4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!