A Kárpát-Pannon-térség földrajzi áttekintése

Kontinensünket az égtájak szerinti ötös beosztás Észak-, Kelet-, Nyugat-, Közép- és Dél-Európára osztja. Közép-Európán a Németországot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Ausztriát és Svájcot magában foglaló térség értendő, amelyhez még a Jugoszlávia északi része, Szlovénia, Horvátország, Románia Kárpátokon belüli része, Nyugat-Ukrajna, Litvánia, Lettország és az orosz kalinyingrádi exklávé (területsziget) vehető hozzá.
E beosztás szerint a Kárpátok térsége nagyrészt Közép-Európához tartozik, mindössze a keleti-délkeleti előtér (Moldva és Havasalföld) képez átmenetet Kelet-, illetve Dél-Európa felé.
A geológiai-nagyszerkezeti beosztásban a Kárpátok térsége - a Kárpátokban és a Kárpát-medencében található idősebb képződmények ellenére - Fiatal-Európa részét képezi.
Ha a tájbeosztást nézzük, a Kárpát-Pannon-térség alatt nemcsak a Kárpátok koszorúja által határolt területet lehet érteni, ide sorolhatóak még a hegylábi alföldek, dombságok (Kárpáti-előtér) is.
A Kárpát-medence fogalom alatt az Alpok, a Kárpátok és a Dinaridák által határolt területet értjük. Ez képezi vizsgálati területünk természetföldrajzi keretét.
4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!