Elősző

“A kartográfia iránti érdeklődésem mindenekelőtt talán annak a régen szerzett tapasztalatomnak köszönhető, hogy a földrajzi problémák gyors és teljes megértéséhez leggyakrabban a pontosan és szemléletesen megszerkesztett térképek nyújtják a legnagyobb segítséget. Az egyetemen folytatott térképészeti tanulmányaim ezután csak tovább erősítették azt a meggyőződésem, miszerint a kartográfiai módszerek alkalmazása a térben és időben változó, összetett geográfiai jelenségek tudományos elemzésében gyakorlatilag nélkülözhetetlen.” - írja diplomamunkájában Sümeghy Zoltán. Ennél mi sem tudtuk volna jobban kezdeni.
A térképészet az összes tudományok közül a földrajzzal áll a legszorosabb kapcsolatban. Amikor a diplomamunkánkat elkezdtük, arra a feladatra vállalkoztunk, hogy a magyar kartográfiában még nem eléggé elterjedt térinformatika segítségével bemutassunk egy ma oly sokszor emlegetett térséget, a Kárpát-medencét, ahol mi is élünk. Véleményünk szerint egy megfelelően felépített Földrajzi Információs Rendszer felhasználása a tudományos munkákban, az ország- vagy tájértékelésben nagyban megkönnyítik a kutatók munkáját. Ez a megállapítás csak a kellő kartográfiai szemlélet alapján felépített rendszerekre vonatkozik, hiszen a térinformatika szakszerűtlen alkalmazása tévedések forrása lehet. Az adatok kapcsolata a térképekkel sokkal gyorsabb térképszerkesztési műveleteket tesz lehetővé. Egy ilyen rendszer felépítése, használata és karbantartása, igen költséges és némi szaktudást igényel kezelése is.

Miért van szükség a Kárpát-Pannon-térség részletesebb vizsgálatára? Természetesen azért, mert itt élünk és e terület ismerete rendkívűl fontos. Adatbázisunkat azért hoztuk létre, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a természetföldrajzi, a demográfiai, a nyelvi és a közhasznú információk. A Földrajzi Információs Rendszer lehetővé teszi, hogy az adatbázishoz térképi megjelenítés is társuljon, ezáltal egyszerűbb az információk kezelése.
Ezt az adatbázist a tudományok széles skáláján, a politikai életben, a mindennapokban használható.
Egyik nagy előnye az, hogy minden irányban bővíthető:

Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik segítették munkánkat. Elsősorban konzulenseinknek, Hajdú-Moharos Józsefnek és Jesús Reyes Nuneznek; továbbá az MTA Földrajzi Kutató Intézete munkatársainak: Keresztesi Zoltánnak és Huszár Tamásnak; a Hadtörténeti Múzeum Térképtára munkatársainak: dr. Jankó Annamáriának és Gombócz Andrásnak; dr. Földi Ervinnek, Kovács Bélának, Szekerka Józsefnek, Verebi Sándornénak és dr. Zentai Lászlónak köszönjük segítségüket, hasznos tanácsaikat és támogatásukat.
4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!