5.3 Grafikus módszerek az oktatásban, a felfogóképesség vizsgálatának kezdetei

Már az 1869-es hágai Nemzetközi Statisztikai Kongresszuson javasolták a statisztikai eljárások oktatásának bevezetését a magasabb iskolákba; mégis, Levasseur 1876-os budapesti kongresszusra készített "Memoire"-jáig vajmi kevés történt ezen a területen. Levasseur kitűnő pedagógiai érzékét mutatja, hogy saját földrajzi tankönyveiben és munkáiban már 1868-tól szerepeltetett ábrákat is. Ennek hatására a diagramokat és kartogramokat Franciaországban bevették a tananyagba. A budapesti kongresszus határozata ajánlotta először a grafikus és kartográfiai módszerek oktatásának bevezetését a mennyiségi értékek szemléltetése céljából.
Különös módon azonban Levasseur és az ugyancsak francia Jean Jacques Élisée Reclus (1830-1905) műveit kivéve, a XX. század elejéig a földrajzi szövegekből hiányoztak a rajzi és kartográfiai ábrázolások. A század elején jelentek meg a geográfiai munkákban a diagramok, mindenekelőtt az egyszerű pálcikadiagramok és részben a kartogramok is.
A növekvő számú tematikus ábrázolás az oktatás és a nevelés kérdéseivel kapcsolatosan ráirányította a figyelmet a grafikus ábrázolások felfogásának pszichológiai hátterére is. Miután a meny-nyiségi információk rajzi megjelenítésénék szerkesztési módszereiről angol nyelven összefoglaló könyvek láttak napvilágot mind az Egyesült Államokban, mind Angliában (105), hamarosan megjelentek az első térképhasználatot, a formák felismerhetőségét vizsgáló tanulmányok.
Az ismertté vált korai munkák közé tartozik Eells 1926-ban közzétett munkája a pálcika- és kördiagramok olvashatóságának és becsülhetőségének pontosságáról (106). A vizsgálat szerint az olvashatóság szinte azonos a két diagramformánál, a körök esetében viszont jobban becsülhetőeknek bizonyultak.
Croxton a húszas évek végén kezdte kísérleteit, amelyekben osztott pálcika- és kördiagramokat hasonlított össze. Előzetes jelentése szerint a pálcikadiagramok jobban olvashatóak voltak a mennyiségi adatok összehasonlításában (107). Néhány hónappal később azonban a végleges jelentésben a kördiagramok alkalmazásának előnyeit mutatta ki (108). Washburne ugyanebben az időben megjelent tanulmánya a tesztmellékletek rossz minősége miatt csekély hatást váltott ki (109). Néhány évvel később érdekes összehasonlító tanulmányt tett közzé Croxton és Stein a pálcikadiagramok, négyzetek, körök és kockák felfoghatóságáról. A teszt szerint a legjobban olvashatóak a pálcikák voltak, a körök és négyzetek esetében nem találtak különbséget, míg a legrosszabb eredményeket a kockák felismerésénél tapasztalták (110). Thomas a gyermekek körében folytatott vizsgálatokkal az életkori sajátosságokra helyezte a hangsúlyt (111).
Az 1930-as években német nyelvterületen is folytak hasonló kutatások, Peters a felületarányos mennyiségbecslésnél a forma hatásának tanulmányozásával foglakozott (112). Kasting ugyanekkor a mennyiségek felismerésének és összehasonlításának pszichológiáját vizsgálta (113).
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!