EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TÉRKÉPÉSZ SZAK

Akkreditációs beadványa

A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

SZAKFELELŐSI KÖTET

Kitöltésért felelős:
Dr. Klinghammer István
Jóváhagyó:
Dr. Benczúr András

Budapest, 1999.


Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Térképész Szak Akkreditáció 1999

Tartalomjegyzék

A SZAK ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉSE

 I A szak általános célkitűzései
 II A szak felelőse, hatásköre
 III  A szakért felelős szakmai csoportok együttműködése
 IV A szak oktatói háttere
 V	A szak tanterve
 VI Szakdolgozatok, záróvizsgarendszer
 VII  Nyelvi képzés a szakon
 VIII A szak hallgatói
 IX A szakképzést támogató tudományos tevékenység
 X Tudományos diákköri munka
 XI A szakképzést támogató infrastruktúra
 XII  A szak (és a szak oktatóinak) hallgtók általi minősítése
 XIII A szak minőségpolitikája, minőségbiztosítás
 XIV  A szak fejlesztési politikája, (tantárgy, tanterv fejlesztés)
ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZATOK
 I  A szak általános jellemzői
 II  A szak általános célkitűzései
 III A szak oktatói háttere
  III.1. A szak képzésében résztvevő minősített oktatók
      A szak képzésében résztvevő többi oktató
  III.2. Vendégoktatók
  III.3. Felelős (szak)tanszékek és a szakdolgozatok témavezetői
 IV  A szak hallgatói
  IV.1. Jelentkezés és felvétel
  IV.2. A szak hallgatóinak létszámváltozása
 V  Tanterv
 VI  A szak óraarányai
 VII A szak előírt külső szakmai gyakorlatai
 VIII A szak hallgatóinak szigorlati eredményei
 IX  Szakdolgozatok, záróvizsga
 X  Záróvizga eredmények
 XI  Átjárhatóság, részképzés
 XII Nyelvismereti követelmények, nyelvtanulási lehetőségek
 XIII A szak képzését támogató tudományos tevékenység
 XIV Tudományos diákköri munka
 XV  A szak képzését támogató infrastruktúra
 XVI A szak minőségpolitikája
 XVII A szak fejlesztési politikája
 XVIII Idegennyelvű képzés

 MELLÉKLET