4. Szigorlati tematika

4. Szigorlati tematika


 1. A kartográfia kialakulása, fejlődése, helye a tudományok rendszerében. A kartográfia felosztása, a térképek osztályozási szempontjai.
 2. A Föld alakja és méretei. A földalak-meghatározás módszerének fejlődése az ókortól napjainkig.
 3. A Föld méreteinek és a felszíni pontok koordinátáinak meghatározása csillagászati, geofizikai és geodéziai módszerekkel.
 4. A vizszintes geodéziai mérések módszerei és eszközei.
 5. A geodéziai magasságmérések módszerei és eszközei.
 6. Földrajzi helymeghatározás GPS holdakkal.
 7. A fotogrammetriai módszerek fejlődése és alkalmazása a topográfiai térképezésben.
 8. A légifényképek geometriai és optikai tulajdonságai, feldolgozásuk módszerei és eszközei.
 9. A távérzékelés módszerei és alkalmazása a térképészetben.
 10. Az űrfelvételek radiometriai és geometriai tulajdonságai. Tematikus térképezés távérzékeléssel.
 11. A vetületi torzulások általános elmélete.
 12. Fokhálózat-transzformációk.
 13. Valódi síkvetületek, hengervetületek, kúpvetületek.
 14. Képzetes hengervetületek.
 15. Képzetes kúpvetületek, polikónikus vetületek.
 16. Egyéb képzetes vetületek.
 17. Világtérképművek vetületei.
 18. Magyarországi felmérési és topográfiai térképek vetületei.
 19. A vetületek felismerésének módszerei.
 20. Vetületi átszámítások.
 21. Vetületek térképészeti alkalmazása; optimális torzulású vetületek.
 22. A térképi távolság-, terület- és szögmérések módszerei, eszközei és vetülettani vonatkozásai.
 23. Tereptan, domborzattan.
 24. A generalizálás szabályai és módszerei.
 25. A domborzatábrázolás módszereinek fejlődése. A domborzatrajz generalizálása.
 26. A síkrajzi elemek (vízrajz, partvonal, növényzet, talaj, közlekedési hálózat, infrastruktúra, határok, települések) ábrázolási módszerei és generalizálási problémái.
 27. A térkép névrajza. A földrajzi nevek írásmódja. A névrajz generalizálási problémái. Névmutatók.
 28. A jelkulcs. A térképi kategorizálás kérdései, mennyiségi adatok és minőségi tulajdonságok alapján történő felosztás.
 29. A tematikus térképezés ábrázolási módszerei és ezek alkalmazása.
 30. A felmérési és kataszteri térképek fajtái, szerkesztése, vetületei és ábrázolási módszerei.
 31. A topográfiai térképezés fejlődése, módszerei és eszközei. A topográfiai térképek generalizálása.
 32. Nemzetközi topográfiai térképművek (Gauss-Krüger, UTM) szerkesztési elvei, vetületi és szelvényezési rendszerei.
 33. A magyar kartográfia fejlődése. A magyarországi térképrendszerek és szelvényezésük. A magyar térképszolgálat.
 34. Topográfiai téképekből levezetett turistatérképek, kistáj-térképek, park- és tájfutó térképek szerkesztési elvei, ábrázolási módszerei, generalizálása.
 35. Várostérképek, idegenforgalmi térképek szerkesztési elvei, ábrázolási módszerei, generalizálása.
 36. Földrajzi és tematikus világatlaszok tartalma, szerkesztési elvei, vetületei, ábrázolási módszerei. Az atlasztérképek generalizálása.
 37. Nemzeti és regionális atlaszok szerkesztési elvei, tartalma, vetületei, ábrázolási módszerei.
 38. Iskolai térképek és atlaszok tartalma, szerkesztési elvei, fő típusai. Az oktatásban használatos térképek vetületei, ábrázolási módszerei, generalizálása.
 39. A térképszerű ábrázolások típusai és alkalmazásuk a kartográfiában.
 40. Dombortérképek és földgömbök készítésének fejlődése.
 41. A digitális térképi információ tárolási lehetőségei, raszteres és vektoros file-formátumok.
 42. A digitális kartográfia és a térinformatika kapcsolata.
 43. A számítógéppel segített térképkészítés és az asztali kiadványszerkesztés (DTP).
 44. Térképészeti célra használható szoftverek.
 45. A számítógéppel segített térképkészítés folyamata az adatbeviteltől a nyomdakész filmig.
 46. A térinformatikai rendszerek alapelemei.
 47. Adatbevitel és -elemzés a térinformatikában.
 48. A térképsokszorosítás és térképkészítés fejlődése és eszközei.
 49. Térkép-design, a színek szerepe a kartográfiában.
 50. A térképészet története.


Jump to the next chapter!
Vissza a tartalomjegyzékre!