5. Tanulmányi munkaegység szerinti követelmény

5. Tanulmányi munkaegység szerinti követelmény


5.1 A diplomamunkával együtt előírt munkaegységszám: minimum 210.

5.2 A tanórákon megszerzendő szakmai munkaegység: minimum 130.
Ebből a szigorlatokat megalapozó munkaegységek száma: minimum 50.

5.3 Szerkesztési-mérési-számítási jellegű (terepgyakorlattal együtt) munkaegység száma (a diplomamunkát előkészítő munkaegységeken kívül): 60.

5.4 Egyéb alapozó természettudományos ismeretek:
- informatika (számítástechnika), legalább 4 szakmai munkaegység,
- földtudomány (földrajz, geológia, geofizika, meteorológia, stb.), legalább 20 szakmai munkaegység,
- matematika, legalább 10 szakmai munkaegység.
Vizsga vagy/és gyakorlati jegy: tárgyanként, képző intézmény tanrendi szervezése szerint.

5.5 Diplomamunka munkaegysége: 50.

5.6 A záróvizsga tárgya: térképtudomány.

5.7 Az oklevélben okleveles térképész megnevezést kell alkalmazni.Vissza a tartalomjegyzékre!