3.2.7 Vetülettan.
TR-420II. course 2.semesterVetülettan2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A vetülettan tárgya. Az alapfelület fogalma és paraméterezése. Képfelületek fajtái. A névleges méretarány.
Gömbi geometriai ismeretek.
Vetületi torzulások.
Tissot torzulási törvényei.
Vetületek jellemzése és osztályozása.
Valódi vetületek torzulása. Valódi síkvetületek.
Vetületek fókusza.
Valódi hengervetületek, perspektív hengervetületek.
Szögtartó hengervetületek, transzverzális és ferde tengelyű hengervetületek, Szolovjev vetülete.
Valódi kúpvetületek, perspektív kúpvetületek.

Gyakorlat:

Gömbi koordinátarendszerek, földrajzi szélességek és hosszúságok, átszámítási feladatok.
Gömbi geometriai gyakorlatok. Gömbháromszögtani alaptételek alkalmazása, derékszögű gömbháromszögekre vonatkozó tételek.
Gömbfelületi polárkoordinátarendszerek, azimut, gömbi távolság és számításuk.
Segédföldrajzi koordinátarendszerek.
Ellipszoidfelületi alapismeretek és feladatok..
TR-520III. course 1.semesterVetülettan2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A képzetes vetületek általános tulajdonságai és csoportosításuk; a képzetes hengervetületek és torzulásaik.
Szinuszoidális vetületek. A Wagner-transzformáció tulajdonságai. A Mercator-sor.
Eckert V. és VI. vetülete. A modosított földrajzi szélesség bevezetésének módszere. Kavrajszkij I. vetülete.
Ellipszisíves vetületek.
A képzetes kúpvetületek általános tulajdonságai és torzulásaik. Igazi képzetes kúpvetületek.
A polikónikus vetületek általános tulajdonságai és torzulásaik.
Pszeudopolikónikus vetületek.
Egyéb képzetes vetületek, szögtartó képzetes vetületek.
Ellipszoid alapfelületű földrajzi vetületek. A világtérképművek vetületei.
A Gauss-Krüger és az UTM vetületi rendszerek.
A Magyarországon geodéziai és topográfiai célokra alkalmazott vetületek. Az EOTR vetülete: az EOV.

Gyakorlat:

Numerikus módszerek a vetületi számításokban.
Nemlineáris egyenlet közelítő megoldása húrmódszerrel. A szelőmódszer.
Polinom gyökének közelítő kiszámítása.
Lineáris egyenletrendszer megoldása, részleges főelemkiválasztás.
Integrál közelítő kiszámítása trapézmódszerrel. A Simpson-formula.
Ortodroma tetőpontjának kiszámítása. Segédpólus számítása két ponton áthaladó segédegyenlitőn..
TR-620III. course 2.semesterVetülettan1+1gyakorlati jegy, záróvizsga

Vetületanalízis a teljes Föld vetületi fokhálózatának ismeretében.
A kartometria vetületi vonatkozásai. Koordinátamérések. A hosszmérések fajtái.
Az egyenesmenti hosszmérés alkalmazásai. Görbe vonal ívhosszának mérése.
Hosszmérés görbe alakú fokhálózati vonalak mentén. A szögmérés fajtái és módszerei.
A területmérés módszerei. A polárplaniméter.
Ismeretlen vetület torzulásainak közelítő meghatározása.
Vetületmeghatározási feladatok.
Vetületi átszámítások módszerei közös alapfelület esetén. Közelítő átszámítások különböző alapfelületű vetületek között. A vetületek kiválasztásának szempontjai és módszerei. Vetületalkalmazási gyakorlatok. A fokhálózat hét transzformációja képzetes vetületek esetén. Vetületek összehasonlítása torzulások szempontjából: a minimax és variációs elv.


Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!