3.2.8 Tematikus kartográfia.
TR-621III. course 2.semesterTematikus kartográfia2+1gyakorlati jegy, kollokvium

Alapfogalmak, a térképek osztályozása. A térképek felosztása tartalmuk szerint. A tematikus térképek osztályozása.
A földrajzi és tematikus térképek közös jellemzői. A tárgyi törvényszerűségek.
A tematikus ábrázolásmódok osztályozása a tárgyi törvényszerűségek alapján. A rajzi törvényszerűségek. A térképi ábrázolás minimális nagysága.
A generalizálás. A generalizálás szakaszai és alapelvei. A kiválasztási szabály.
A térképi ábrázolás módszerei. A jelmódszer. A jelformák. Mennyiségi adatok bemutatása. A jelek elhelyezése. A pontmódszer. A pontnagyság és pontérték meghatározása. Felületi módszer.
Kartogrammódszer: jelkartogram és felületkartogram.
Diagrammódszer. Pontdiagram. Kartodiagram.
Izovonalmódszer. Álizovonalak. A mozgásvonalak módszere.
A tematikus térképek forrásai. A topográfiai térképek felhasználása tematikus térképek forrásaiként.
Tematikus tartalom térképi alapja. A térképlap megformálása.


.
TR-721IV. course 1.semesterTematikus kartográfia1+2gyakorlati jegy, kollokvium

A térképtudomány kialakulásáról vallott nézetek. A térképészet önállóvá válásának szakaszai.
A tematikus kartográfia történeti kialakulása.
A kartográfiai modellelmélet. A térkép modelltulajdonsága. Napjaink térképének formai és tartalmi ismertetőjegyei.
A képfeldolgozástól az információs rendszerekig. Fejlődés a térképi információs rendszerek irányába.
A tematikus kartográfia kifejezési formáinak rendszere. A térképi ábrázolás típusai.
Esztétika, művészet és harmónia a mai kartográfiában. A színek kartográfiai szerepe. Napjaink külső hatásai a kartográfiára. A térképhasználat problémái az olvashatóság szemszögéből.


Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!