3.2.4 Bevezetés a térképészetbe.
TR-117I. course 1.semesterBevezetés a térképészetbe2+1gyakorlati jegy, kollokvium

A kartográfia alapfogalmainak, a térképi ábrázolás és térképolvasás módszereinek elsajátítása.
A térkép fogalma. A térkép ismérvei. Térképszerű ábrázolások. A térképezés folyamata és alapjai. A térképkészítés folyamata. A térkép tartalma. A térképek osztályzása, típusai.
A térkép mint grafikai termék. A térképi ábrázolás módszerei. A térképjel. A térképolvasás
alapjai. A térképészet irodalma.

Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!