3.2.5 Általános térképtan.
TR-318II. course 1.semesterÁltalános térképtan2+0kollokvium

A tájékozódás fogalma, tájékozódás a térben.
Kognitív és mentális térképek.
Térérzékelés, a látás alapfolyamatai.
A térfogalom és a kognitív fejlődés, a kartográfiai tér.
A topográfiai paradigma. A temetikus paradigma.
A kartográfiai elmélet fejlődése. Kartográfiai modellezés.
Kartográfiai kommunikáció.
Grafikus szemiotika.
Kognitív megközeltések, kartográfiai vizualizáció.
Posztmodern kartográfiai elmélet, a kartográfia definíciói.

.
TR-418II. course 2.semesterÁltalános térképtan2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A térkép fogalma. A földalak közelítése (különféle ellipszoidok), mértékegységek (angolszász, osztrák).
Az Osztrák-Magyar Monarchia korának máig ható térképészeti elemei (ellipszoid, alappontok, mértékegységek).
A domborzatábrázolás története
Az ábrázolási módszerek csoportosítása.
Korai módszerek (természetutánzó, madártávlatos).
Csíkozás, árnyékolás, hipszometria.
Egyéb módszerek (fotomechanikai summer, számítógépes, stb.).
Domborzattan
A szintvonalas ábrázolás és változatai.
Szintvonalnyerés, idomváz, idomelágazások szabályai.
A topográfiai térképek domborzatábrázolása (jelkulcs).
A terep, a táj fogalma.
Magyarország tájtípusai.
Tájékozódás a domborzat alapján.
Színek:
Additív, szubtraktív színkeverés, négyszínnyomás.

Gyakorlat:

Átlós aránymérték, lejtőalapmérték szerkesztése eltérő mértékrendszerek gyakorlásával.
Természetutánzó módszer megrajzolása, lemásolása régi térképekről.
Csíkozásos domborzatábrázolás szintvonalas rajz segítségével.
Domborzattani feladatok (metszetszerkesztés, idomvázból szintvonalas rajz).
Gipszmodell mérése, szintvonalas ábrázolása.
Summerolás (felső és ferde megvilágítás).
Számítógépes domborzatábrázolás.
Szintvonalrajz generalizálása.
Tömbszelvényszerkesztés.
Magyarországi tájtípusok felismerése, leírása szintvonalrajz alapján.

Kirándulás:

"Túlélési" gyakorlat, a terepi tájékozódás gyakorlása.Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!