3.2.3 Fotogrammetria és fotointerpretáció.
TR-716IV. course 1.semesterFotogrammetria és fotointerpretáció2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A fotogrammetria célja, feladata, alapelve, meghatározása. Termékei, felhasználási területek, felhasználásának módja. Kapcsolata a társtudományokkal.
A mérőkép és a vele kapcsolatos fogalmak, a sztereoszkópia és a fotogrammetria geometriai alapfogalmai. Optikai alapfogalmak, fényképészeti alapfogalmak.
Mérések a felvételi sugárnyaláb visszaállítására: mérések elvi felépítése, fejlődése, analóg és analatikus műszerek.
A földi fotogrammetria kialakulása, felvevőberendezései, ezek fejlődése illetve kialakulása.
Felvételi módszerek, hibaforrásuk, a földi fotogrammetria terepmunkái. Felvételek készítése, feldolgozása, alkalmazási területei.
A légi fotogrammetria általános ismeretei. A légifelvételek jellemzése, készítése, azok eszközei, hibaforrások. Különböző anyagú felvételek készítése, azok felhasználása. A légifelvételek leképzési hibái. Geometriai összefüggések a fotogrammetriában.

Gyakorlat:

A fotogrammetriával kapcsolatos eszközök és termékek bemutatása. Légifénykép (űrfelvételek, egyéb hordozókról készített felvételek) olvasási gyakorlata (tesztelés, minta utáni felismerés) fekete-fehér, színes és hamisszínes felvételek esetében. Légifelvételek kezelése (műszaki és adminisztrációs szempontból). Műszerismeret, kétfajta analóg módszer (optikai, optikai-mechanikai) megismerése. Légifelvételek kiértékelése (centírozása, relatív és abszolút tájékozás végrehajtása), a mérőjelvezetés elsajátítása..
TR-816IV. course 2.semesterFotogrammetria és fotointerpretáció2+2gyakorlati jegy, szigorlat

Egyképes légi fotogrammetria.
Átalakítási eljárások, képátalakítás előre számított és jelentőpontok segítségével.
Egyképes termékek előállítása. Fototérkép készítése különböző módszerekkel.
Differenciális képátalakítás.
Térképkészítés korszerű számítógépes eljárással (numerikus és analitikus módszerek, kiértékelés bemutatása Microstation programmal). Editálási műveletek.
Fotogrammetriai technológiák (nagyméretarányú utasítások ismertetése, különböző lehetséges módszerek földrajzi térképek előállítására).

Gyakorlat:

Fényképészeti gyakorlatok. A légifelvételek előhívásával kapcsolatos vegyszerek, módszerek megismerése.
Kontakt másolatok, nagyítás, közelítő méretarányú nagyítás készítése.
Transzformátum, fototérkép készítés.
A grafikus kiértékelés elsajátítása.
Meghatározott méretarányú modell előállítása, mérőjelvezetés, kiértékelés, síkrajz- és domborzat-kiértékelés.
Numerikus kiértékelésen való aktív részvétel, az interaktív kiértékelés lényegének bemutatása különböző méretarányú (állami alaptérképek és céltérképek) térképeken.
Fotogrammetriai úton előállított térképek bemutatása és jellemzése..
TR-916V. course 1.semesterFotogrammetria és fotointerpretáció1+2gyakorlati jegy, kollokvium

A távérzékelés mint térképezési módszer megismerése és kartográfiai alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása.
A távérzékelés mint kutatási módszer. Fizikai feltételek, sugárzások és a légkör tulajdonságai.
Technikai feltételek, érzékelő és hordozó rendszerek. Térképező műholdrendszerek. A képfeldolgozás alapjai. Analóg és digitális előfeldolgozás.
Osztályozási eljárások. Műholdkartográfia.

Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!