3.2.2 Geodézia (Felméréstan).
TR-515III. course 1.semesterGeodézia (Felméréstan)3+3gyakorlati jegy, kollokvium

Bevezetés. A geodézia helye a térképtudományokban. A földi meghatározás alapelve. A Föld alakja és méretei. Mérések és mértékegységek. Átszámítások a különböző mértékrendszerek között.
A mérési hibák elmélete és a kiegyenlítő számítás. A mérési hibák csoportosítása és kezelése. Kiküszöbölési módok. A megbízhatóság mérőszámai. Az egyes mérési sorozatok pontosságának jellemzői, kiszámítása. A térképek osztályozása. A vízszintes mérés alapműveletei. A mérendő pontok és megjelölésük a geodéziában.
Kitűzések. Egyenes vonalak kitűzése. Állandó nagyságú szögek kitűzése. A libella. Vizsgálata és igazítása.
A teodolit. A geodéziai távcső.
A leolvasás és a leolvasó berendezések. Beosztásos mikroszkópok, optikai mikrométeres mikroszkópok, koincidenciális mikroszkópok. A kódteodolitok, a szögmérés automatizálása.
A teodolit tartozikai. Műszerállvány, tengelyrendszerek, kötő- és irányítócsavarok. A teodolit vizsgálata és igazítása. A vízszintes szögek mérése. Iránymérés, szögmérés.
Távolságok meghatározása. Hosszmérés mérőszalaggal. Optikai távmérés.
Távolságmeghatározás bázis alapján. A korszerű fizikai (elektrooptikai, radarhullámú, lézeres) távmérők és használatuk.
Síkgeometriai fogalmak. Irányszög- és távolságszámítás. Koordinátarendszerek a geodéziában és a nagyméretarányú térképeken.
A geodéziai számítások alapfeladatai. Koordinátatranszformáció. A vízszintes mérések alapelve és osztályzása. A háromszögelés és pontjainak számítása.
Pontkapcsolások. Előmetszés. Oldalmetszés. Hátrametszés. Ívmetszés, ivhátrametszés.
A sokszögelés, alkalmazása és típusai. Kettősen tájékozott sokszögvonal. Hibaelosztás.
Vízszintes részletpont-meghatározási módszerek. Derékszögű koordinátamérés. Poláris koordinátamérés. Számítógépes feldolgozás. Tahimetria. Egyszerű és redukáló tahiméterek. A tahiméterek megbízhatósága.

Gyakorlat:

Általános bevezetés a geodézia gyakorlatába.
Magasságmeghatározás, geometriai szintezés.
A teodolit, a szögmérés műszere. A teodolit használata. Vízszintes szögmérés teodolittal. Sokszögvonal törésszögeinek mérése.
Pontkapcsolási módszerek. A tájékozódó irányok fogalma. Előmetszés. Hátrametszés. A sokszögelés különböző típusai.
Távmérés eszközei. Közvetlen mérés, optikai mérés, elektronikus távmérők.
Részletmérés lehetőségei, igénye, módszerei. A tahiméter, a tahimetria gyakorlata.
Sokszögvonal számítása. Tájékozódás, záróhibák, koordináták számítása helyi rendszerben..
TR-615III. course 2.semesterGeodézia (Felméréstan)2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A topográfia és a topográfiai térkép fogalma:
A topográfia rendeltetése.
A topográfiai térképek sajátosságai és csoportosításuk.
A topográfiai térképezés munkafolyamatainak áttekintése.
Mérőasztalfelmérés:
Alappont-meghatározási módok.
Részletmérések.
A mérőeszköz.
A magasság és fogalma. Barométeres magasságmérés.
A szintezés alapelve, végrehajtása.
A szintezés műszerei, pontossága. Terület- és szelvényszintezés.
Magasságiszög-mérés. Mérés teodolittal.
A terep ábrázolása. A topográfiai térképek kartográfiai vonatkozásai (jelkulcs, névrajz, generalizálás).
A topográfiai munka elkőkészítése székhelyen, irodában, terepen.
Topográfiai felmérési technológiák. Fototopográfia. A fotogrammetria felhasználása.
A topográfiai térképezés hibaforrásai, kiküszöbölési módjai. A topográfiai térképek pontosságának megállapítási módszerei.
A topográfiai térképek helyesbítése, felújítása. Digitális térképezési módok.
Vízfelmérés. Folyók és tavak felmérése. Vízmélységmérés.

Gyakorlat:

Háromszögszámítás. Hátrametszés matematikai megoldása. Sokszögelés matematikai megoldása. Műszeres mérési gyakorlatok: mérőasztralfelmérés, szintezés, tahimetria.Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!