3.2.1.1 Földrajzi névírás.
TR-224I. course 2.semesterFöldrajzi névírás2+1gyakorlati jegy, kollokvium

Írások térképi alkalmazása.
A földrajzi nevek: víznevek, domborzati nevek, területnevek, településnevek, utcanevek. Toponímia.
Térképi magyarázó írások. Névmutatók, rövidítési jegyzékek, kiejtési jegyzékek.
A nevek jelölési értéke és kifejező értéke.
Latinbetűs és nem latinbetűs írású földrajzi nevek használata.
Az átírás: transzliteráció, transzkripció. Átírási lehetőségek.
A földrajzi nevek és megjelölések helyesírása.
A név jellege szerinti írásmód.
A földrajzi megjelölések írásmódja.


Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!