3.2.1.2 Környezet- és természetvédelem.
TR-825IV. course 2.semesterKörnyezet- és természetvédelem2+0aláírás

Környezetvédelem Magyarországon, a környezetvédelem szervezett rendszere, környezetvédelmi politika.
Levegőtisztaság-védelem, veszélyes hulladékok, vízminőség-védelem, környezetföldtan, talajvédelem.
A környezetvédelmi törvény tervezete, a természetvédelem globális kérdései, magyarországi stratégia és szakmai koncepció az ezredfordulóig.
Privatizáció, birtokpolitika és természetvédelem.
Növény- és állattani értékek, földtani értékek, barlangok védelme, tájvédelem. Az erdővagyon-védelem és a vadászat természetvédelmi vonatkozásai.
A természetvédelem aktuális kérdései: ökológiai állapotfelvétel, a nemzeti parkok helyzete és a nemzetközi minősítési rendszer, a Velencei-tó, budapesti termálkarszt, Déli Autópálya,...

Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!