3.2.1.0 Térképtörténet.
TR-223I. course 2.semesterTérképtörténet2+0kollokvium

A kartográfiai ábrázolás története:
A térábrázolás módszerei, a kartográfiai ábrázolásformák.
Az őskor és a természeti népek térábrázolásai.
A térképészet kezdetei az ókorban és az antik tudomány. A gnómon világkép.
Ptolemaiosz térképei.
A középkor térképei: mappaemundi és portolánok.
A topográfiai térképezés kezdetei a XVI. században. A reneszánsz és a nagy földrajzi felfedezések kora térképei.
Az újkori atlaszok: Mercator, Ortelius, Blaeu.
A magyarországi térképészet kezdetei.
Katonai és polgári felmérések a XVIII. századtól.
A tematikus térképészet fejlődése.
Kartográfiai ábrázolásformák: földgömbök, éggömbök, perspektívikus ábrázolások, szelvények, etc.


.
TR-923V. course 1.semesterTérképtörténet2+0kollokvium

Kartográfiatörténet:
Tudományelmélet és tudománytörténet. A tudományos fejlődés értelmezései.
A kartográfia mint önálló tudományág. A fejlődés multilineáris fázismodellje.
Világkép és kognitív fejlődés. A térkategória fejlődése.
Kartográfiai paradigmák.
Művészet és kartográfiai ábrázolás.
A kartográfiai technológia fejlődése.
Kartográfia és társadalmi környezet.
A német topográfiai térképezés fejlődése.
Az Amerikai Egyesült Államok térképészetének története.
A magyar kartográfia.
A kartográfiatörténet és modern kartográfia.
Kartográfiatörténeti kutatás: módszerek, intézmények, szakirodalom.


Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!