3.1.9 Általános természetföldrajz.
TR-310II. course 1.semesterÁltalános természetföldrajz2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A geomorfológia tárgya, fejlődése. A szerkezeti formák.
Vulkáni felszínformálás.
A külső erők általános tevékenysége. A kőzetelőkészítés.
A felszíni leöblítés (areális erózió) folyamatai, formái.
A folyóvizi erózió menete.
Folyóvízi felszínformálás: szakaszjellegek.
Folyóvízi felszínformálás: teraszképződés.
Folyóvízi felszínformálás: völgytípusok.
Tavak, tengerek felszínformálása.
A jég felszínformálása: a jégtakaró.
A jég felszínformálása: a hegységi jégárak.

Gyakorlat:

A távérzékelés alapjai.
Alakmérési módszerek a vulkángeomorfológiai kutatásokban.
Vulkáni formák légi- és űrfelvételeken.
Morfometriai térképek a geomorfológiában.
A geomorfológiai térképezés alapjai.
Folyóvizi formák értelmezése térképeken, légi- és űrfelvételeken.
Vulkáni és folyóvizi formák geomorfológiai térképeken.
Abráziós formák felismerése, értelmezése légi- és űrfelvételeken.
Jég által létrehozott formák felismerése, értelmezése légi- és űrfelvételeken..
TR-410II. course 2.semesterÁltalános természetföldrajz2+0kollokvium

A periglaciális folyamatok.
A periglaciális formák.
Félig kötött szélformák.
Szabad szélformák.
Lejtős tömegmozgások.
Kőzetfelszínalaktan: a karsztosodás.
Kőzetfelszínalaktan: homokkő-, gránit- és löszformák.
Éghajlati felszínalaktan.
Környezet- és domborzatminősítés.
Új irányzatok a geomorfológiában.

Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!