3.1.2 Fizika.
TR-303II. course 1.semesterFizika2+2gyakorlati jegy, kollokvium

A fizika kapcsolata más tudományokkal.
A mozgás leírása: idő és távolság fogalma, mérése, etalonok problémája.
A gravitáció elmélete, bolygómozgás, Kepler-törvények. Galilei, majd Newton felismerése, erő fogalma, A g mérése.
Az anyagi pont mozgásának kinematikai leírása. Egyesvonalú egyenletesen gyorsuló mozgás, körmozgás, rezgőmozgás.
Az anyagi pont mozgásának dinamikai leírása. Newton-törvények, impulzus megmaradása, ütközések, rakéta-elv. Erők fajtái.
Munka, energia, potenciális energia, konzervatív erőtér.
Impulzusmomentum, forgatónyomaték, tehetetlenségi nyomaték, impulzusmomentum megmaradása. Bolygómozgás-Kepler törvényeinek levezetése.
Merev test mozgása. Súlypont fogalma, merev test forgó mozgása, tehetetlenségi nyomaték, Steiner-tétel. Az impulzusmomentum megmaradása. Pörgettyű. A Föld precessziója. Árapály-probléma.
Mozgó vonatkoztatási rendszerek. Effektusok a földi forgó koordinátarendszerben.
Deformálható testek mechanikája. Szilárd testek, rugalmas deformáció, nyújtás, hajlítás, rugalmas alakváltozások.
Nyugvó gázok.
Folyadékok (Pascal törvénye), felhajtóerő (Archimédesz törvénye), úszás, lebegés, sűrűségmérés, hidrodinamikai paradoxon, nyomásmérők.
Áramlások súrlódásmentes folyaékokban. Pontszerű forrás sebességtere, cirkuláció. Súrlódással rendelkező folyadékok. Viszkozitás. Turbulens áramlás. Közegellenállás, felhajtóerő.

Gyakorlat:

Egyenesvonalú egyenes mozgások számolása, sebességek összetevődése.
A bolygómozgás problémája. Tömegvonzásos feladatok.
Függőleges, vízszintes és ferde hajítások, lejtők, körmozgások, rezgőmozgások.
Példák Newton 2. egyenletének jobb megértésére, körmozgások, rezgőmozgások dinamikai leírása.
Mozgások, ahol a kényszererőket is meg kell határozni, lejtők, hengerek, csigák stb.
Rakéták, ütközéses feladatok.
A súlypont és a tehetetlenségi nyomaték számolása, forgó merev testek mozgására vonatkozó feladatok, gördülő hengerek vízszintesen, lejtőn, csigák.
Gyorsuló és forgó mozgások leírása együtt mozgó, együtt forgó megfigyelő, és álló megfigyelő szerint (mindegyiket kétféleképpen).
Mozgások leírása forgó koordinátarendszerben.
Úszás, felhajtóerő, közlekedőedények, felületi feszültség.
Felületi feszültség és stacionér áramlások számítása Bernoulli-összefüggés alapján.
Gázok nyomásának, térfogatának számítása..
TR-403II. course 2.semesterFizika2+1gyakorlati jegy, kollokvium

Hullámok keletkezése, terjedése, elhajlás, törés, visszaverődés, hullámtalálkozás-interferencia, állóhullámok, Doppler-hatás.
A termodinamika tárgya. A termodinamikai rendszer egyensúlya, állapotjalzők, a hőmérséklet fogalma, a nyomás mikroszkópikus értelmezése. A termodinamika I. főtétele. A munka, hő, a belső energia fogalma, és mérhetősége, a fajhő.
A termodinamika II. főtétele és következményei, Carnot-ciklus, az entrópia fogalma. Egyensúlyi helyzet. A termodinamika III. főtétele, mélyhőmérsékletek előállítása.
Elektrosztatikus töltések fogalma, erő nagysága, erőtörvény, szuperpozíció törvénye. Térerősség fogalma, Maxwell I. egyenlete. Konzervatív erőtér, Maxvell II. egyenlete, a potenciál bevezetése. Stabilitási problémák. Az elektrosztatikus tér energiája.
Az elekrosztatikus tér anyag jelenlétében. Fémek - vezetők, ekvipotenciális felületek, megosztás jelensége, kondenzátorok, csúcshatás, villámhárító, téremissziós és térionmikroszkóp. Szigetelők -szabad és polarizált töltések, polarizáció kis terek esetén, dielektromos álandó fogalma. Határfeltételek.
Magneto"sztatika": nincs mágneses monopólus => Maxwell III. egyenlete - elektromosság, mágnesseség kapcsolata. Az áram fogalma, stacionér áramok. Fémek: Ohm-törvény, Durde-modell, Kirchoff-törvények. Gerjesztési vagy Amper törvény (Maxwell IV.) mágneses dipol=elemi köráram.
Mágneses tér anyag jelenlétében. Új térjellemző bevezetése, para-, dia- és ferromágnesseség.
Erőhatások mágneses térben, Lorentz-erő, az elekomágneses indukció jelensége. Mozgási, nyugalmi, illetve a teljes indukciótörvény bevezetése.
Kölcsönös indukció, önindukció és alkalmazásai.
Váltakozó áramú áramkörök leírása, rezgőkörök, elektromágneses hullámok.
Optika. A fény fogalma és leírása. Fermat-elv, visszaverődés és törés. Huygens-elv, visszaverődés és törés. Huygens-Fresnel elv.
Tükrök, lencsék, távcső, mikroszkóp. Holográfia.

Gyakorlat:

A hullámokat leíró matematikai összefüggések használatának gyakorlása. Doppler-jelenségek.
Az egyesített gáztörvény alkalmazása, feladatok az első főtétellel kapcsolatban, kalorimetriával kapcsolatos feladatok.
Körfolyamatok számítása, feladatok a II. főtétellel kapcsolatban, entrópiaváltozások számítása.
Térerősségek meghatározása ismert töltéselrendeződés esetén.
Térerősségek meghatározása fémes anyag jelenlétében. Kondenzátorokkal kapcsolatos feladatok.
Térerősség számítása szigetelőanyagok jelenlétében.
Áramkörök számítása, a Kirchoff-törvények. Stacioner áramok mágneses terének számítása.
Áramvezetők mágneses terének számítása, anyag jelenlétében is.
Feladatok a mozgási és nyugalmi indukció gyakorlására.
Indukciós feladatok, váltóáramú körök számítása.
Optikai feladatok, sugármenet szerkesztések, mikroszkóp, távcső, stb.
Optikai feladatok számítása.Back to the index!
Jump to the next chapter!

Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics, Eötvös University, Budapest!