Tartalom/ Inhalt/ Content
Cartographica Hungarica 8, 2004. június

Tartalom/ Inhalt/ Contents:
 
SZERZŐ
Autor/ Author
CÍM / Title
(Italic letters: the study is in German or English,
or a  translation or an abstract is given.)
Title in English
(If there is no English title.)
Summaries will be given here later...
TÖRÖK Zsolt Angielini Magyarország térképe: az 1570-es évekből (p.2-7)

Die Ungarnkarte von Angielini: aus der 1570er Jahren (p7-9)

Angielini's manuscript map of Hungary: from the 1570s
BARTHA Lajos Az első magyar feliratú földgömbök szegmensei (p.10-13) The segments of the first globe in Hungarian
DEÁK Antal András Marsigli gróf élete (VII.rész) p.14-16 The life of count Marsigli (Part 7)
BALLA György Kogutowicz Manuela (1921 - 2003) p.17 Obituary
SZALAI Béla A tizenötéves háború metszetábrázolásai a frankfurti vásári tudósításokban (1593-1606) p.18-39 Printed maps and views of the Fifteen- year War in the reports of the Frankfurt Fair (1593-1606)
GRÓF László Bod Péter nyomában Erdélyben (Bod Péter térképei) p.40- 53

In Péter Bod's footsteps in Transylvania
p.54-57

DANA, Dan - RADU, Mariuca Transylvania on the Hereford Map p. 58- 63.

Erdély a herefordi Mappa Mundi térképen p.63.

STIRBAN, Sofia Restoration of a collection of manuscript maps in the National Union Museum, Alba Julia p.64-66.
GUDOR Botond Boroskrakkó kéziratos térképeinek megtalálása és restaurálása p.67. The discovery of the manuscript map of Boroskrakkó
SZÁNTAI Lajos Ami az Atlas Hungaricusból kimaradt p. 68-73. Additions to Atlas Hungaricus
SZÁNTAI Lajos Delisle 1703-as Magyarország-térképének rejtélyei p. 75-79.

The riddle of De'Lisle's 1703 Map of Hungary p. 79.

A térképgyűjtő hírei, új szakirodalom p. 80-99

Térképhungarika iránytű p.100-124.

News for the Map Collector, 

New Publications

Collectors' Compass (Auctions, Prices)


Cartographica Hungarica

Map and Globe Making Workshop

Magyar Térképtörténet
Hungarian Map History