Török Zsolt: Általános térképtörténet TR-c31
2+0 óra elõadás, kredit 2
1. hét Az elsõ térképek: prehisztorikus emlékek és a természeti népek térábrázolásai 
2. hét Antik térképészet
3. hét Görög és római térképek
4. hét Ptolemaiosz kozmográfiája
5. hét A középkor térképeinek szimbolikája - (skolasztikus tudomány)
6. hét A portolánok és a nagy földrajzi felfedezések
7. hét A nyomtatott térkép a reneszánsz kultúra (kopernikuszi forradalom)
8. hét Az elsõ atlaszok: Mercator és Ortelius
9. hét A magyar térképészet kezdetei: Lázár és Honterus
10. hét Kozmográfiák és korográfiák, a terepfelmérés módszertanának kialakulása
11. hét Látogatás a térképtárba. 
(pl. OSZK Térképtár, Hadtörténelmi Térképtár, Országos Levéltár, Ráday Könyvtár, Szabó Ervin Könyvtár,
vagy vidéki intézmény (pl. Fõegyházmegyei Könyvtár, Kalocsa, Fõkönyvtár, Pannonhalma, Református Kollégium Könyvtára, Debrecen)
12. hét Térképek és mérések: a felvilágosodás kora (Mikoviny)
13. hét Katonai felmérések a 18-19. században (Habsburg Birodalom, Magyar Királyság)
14. hét A tematikus térképészet kezdetei
15. hét Régi térképek: gyûjtemények, feldolgozás, restaurálás, szakirodalom.
Javasolt irodalom:
 • Klinghammer I. Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép. Gondolat. Budapest. 1983. p.7-103
 • Klinghammer I. Pápay Gy. Török Zs.: Kartográfiatörténet. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 1995. 
 • webes változat!

 • Stegena L: Térképtörténet. Tankönyvkiadó. Budapest. 1980. 
  Papp-Váry Á. Hrenkó P.: Magyarország régi térképeken. Gondolat Officina Nova. Budapest. 1989. 
  Stegena L.: Korok és térképek. Gondolat. Budapest. 1984. 
  Stegena L.: Magyarország térképei a mohácsi vész elõtt. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.
 • Irmédi-Molnár L.: Térképalkotás. Tankönyvkiadó. Budapest. 1970.  

 • Fodor F.: A magyar térképírás. I-III. Budapest. Honvéd Térképészeti Intézet. 1952-1954. 

  Cartographica Hungarica, 
  Cartographica Helvetica
  Imago Mundi
  The Map Collector, 
  Mercator's World számai
   

vissza