Kőrösi Csoma Sándorral foglalkozó szakirodalom:

Baktay Ervin: A messzeségek vándora, Budapest, 1934

Baktay Ervin: A világ tetején. Korösi Csoma Sándor nyomdokain NY-Tibetbe, Budapest, 1930

Baktay Ervin: Háromszéktol a Himalájáig, Budapest, 1942

Baktay Ervin: Korösi Csoma Sándor, Budapest, 1962

Belia György: Korösi Csoma Sándor levelesládája

Bernard Le Calloc'h: Korösi Csoma Sándorral Nagyenyedtol a Himalájáig, Budapest, 1996

Bernard Le Calloc'h: Milyen külseje volt Korösi Csoma Sándornak, Budapest, 1990

Bernard Le Calloc'h: Korösi Csoma Sándor Alappóban, Budapest, 1991

Bodor A.: Korösi Csoma Sándor. Buddha élete és tanításaia, Bukarest, 1982

Csetri Elek: Korösi Csoma Sándor, Budapest, 1984

Debrecei Sándor: Korösi Csoma Sándor csodálatos élete, Sft. Gheorghe, 1938

Duka Tivadar: Korösi Csoma Sándor dolgozatai, Budapest, 1885

Duka Tivadar: The life and works of Alexander Csoma de Korös , London, 1885

Estéli J.- Hetényi E.: Korösi Csoma Sándor dokumentáció, Budapest, 1984

Feer, Léon: Analyse du Kandjour, recueil des livres sacrés du Tibet, par Alexandre Csoma de Korös, Paris, 1881

Francke, A. H.: Die Fragen des Alexander: Ungarische Jahrbücher VIII., Berlin, 1928

Halász Gy.: Korösi Csoma Sándor (Az öt világrész magyar vándorai), Budapest, 1937

Jakabos Ö.: Indiai útinapló. Korösi Csoma Sándor nyomában, Bukarest, 1983

Kara György: Korösi Csoma Sándor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970

Kubassek J.: Megemlékezés Korösi Csoma Sándor 200. -ik évfordulóján. Föld és Ég, 1984

Laird, M.A.: The contribution of the seranpore missionaries to edication in Bengal (1793-1837), London, 1960

Ligeti Lajos: A jugarok földje, Magyar Nyelv XXVII., 1931

Ligeti Lajos: Ouvrages tibétains rédigés á l'usage de Csoma: T'oung Pao, Leyden, 1933

Ligeti Lajos: Korösi Csoma Sándor emlékezete: Korösi Csoma Arhívum, Budapest, 1941

Nagy L.J.: Tibetian books and manuscripts of Alexander Csoma de Korös in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budepest, 1942

Német Gyula: Korösi Csoma Sándor célja, Budapest, 1935

Ross E. Denison: Korösi Csoma Sándor, 1930

Sárosi Ervin: Zarándokúton Ny-Tibetben. Korösi Csoma Sándor nyomdokain, Budapest, 1986

Schmidt József: Korösi Csoma Sándor, 1935

Simon, Walter: Tibetian lexicography and etimological research, London, 1964

Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete, Budapest, 1913

Szilágyi Ferenc: Korösi Csoma Sándor hazai útja, Budapest, 1966

Szilágyi Ferenc: Így élt Korösi Csoma Sándor, Budapest, 1977

Terjék J.: Emlékek Korösi Csoma Sándorról, Budapest, 1984

Ujfalvy Sándor emélkiratai, Gyulai Farkas kiadása, Kolozsvár, 1941

Zágoni J.: Korösi Csoma Sándor bibliográfia, Bukarest, 1984