Cholnoky Jenõ
1870 - 1950

   Minden utazónak kötelessége mindent,
     amit csak lehet, tanulmányozni ...” 
 
 
 
 
 

Életút
Utazások
Fõbb mûvek