Cholnoky Jenõ 1870. július 23 - án született Veszprémben.Két diplomát szerzett : a Mûszaki

      Egyetemen mint vízépítõ mérnök végzett, késõbb a filozófiai doktorátust is megszerezte.

      Élete során több tisztséget is betöltött : volt tanársegéd a Mûegyetemen, majd Lóczy mellett

      dolgozott. A Magyar Földrajzi Társaság tagjává választották, a kolozsvári egyetemen is taní-

      tott, szerkesztette a Földrajzi Közleményeket, a Magyar Földrajzi Társaság fõtitkára is volt,

      majd elnöke. Késõbb a Földtani Intézet elnöke  és a Magyar Tudományos Akadémia tag-

      ja lett. Sokat utazott, többek közt bejárta Európát, Kelet- Ázsiát, Észak-Amerikát.

      1950. július 5- én hunyt el Budapesten.
 

Vissza